“Тарыхый эс-тутум : саясий-репрессиялар жана анын кесепеттери”

2018-жылдын 6-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын тарых жана маданий мурас институту уюштурган советтик  доордогу саясий репрессия курмандыктарын эскерууго арналган “Тарыхый эс-тутум : саясий-репрессиялар жана анын кесепеттери “ деген аталышта Эл аралык илимий конференциясы Улуттук Илимдер Академиясында болуп отту. Конференцияда Кыргыз Республикасынын Коомдук-саясий документтер архиви коргозмо уюштурду. Коргозмого аталган архивде сактоодо турган, саясий репрессиянын курмандыгы болушкан ата-бабаларыбыздын жеке делолору, суроттору жана кыскача баяндамалары коюлду.