Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине семинар өткөрүлдү

2019-жылдын 4-октябрында Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 27 кызматкерине Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин кызматкерлери тарабынан «Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманы» өздөштүрүү жөнүндө  семинар өткөрүлдү.

Семинарда “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы 

№517 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама жөнүндө” токтомуна токтолуп, “Документтердин реквизиттери”, “Иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн түзүү (каттоо, документтердин аткарылышын көзөмөлдөө, көктөмөлөрдун номенклатурасын жана  көктөмөлөрдү түзүү)” жана «Архивдик документтердин сакталышын камсыздоо жана архивге тапшырууга даярдоо. Документтердин баалуулугуна экспертиза жүргүзүү. Документтерди мамлекеттик архивге сактоого өткөрүүгө даярдоо» иштери боюнча айтылды. Угуучулар  тарабынан суроолор берилип, семинарга активдүү катышты.

 

 

    

Авторизация