“Жогорку саясий мектеби” окутуу борборуна экскурсия өткөрүлдү

“Улуттук Аракет” коомдук бирикмесинин кайрылуу катынын негизинде  2019-жылдын 2-октябрында “Жогорку саясий мектеби” окутуу борборунун мугалимдерине жана окуучуларына жалпы 10 угуучуга Кыргыз Республикасынын  Борбордук мамлекеттик архивинде  экскурсия өткөрүлдү.

Экскурсияда  Кыргыз Республикасынын  Борбордук мамлекеттик  архивинин  ишмердиги,  мамлекеттик сактоодо турган  Улуттук архив фондунун  документтеринин  көлөмү, курамы, топтоо булактарынын саны  жөнүндө маалыматтар  берилди.

  Архивдик документтерди  комплектөөнү,  эсепке алууну,  пайдаланууну жүзөгө ашыруу  боюнча  ар бир  бөлүмдүн  жана окуу залынын   иштери  менен таанышып,  сактоочу   жайлардагы документтердин  сактоо режимдери,  сактоо каражаттары жана сактоочу жайдан документтерди берүү тартибинин   жолдору айтылды.

 

Авторизация