Пишпек шаарынын биринчи старостасы Илья Терентьев жөнүндө көргөзмө

2019-жылдын 28-сентябрында Кыргызстандын тарыхый –маданий мурасын сактап калууга арналган «Тропа наследия» -деген аталыштагы көргөзмө уюштурулду. Ушул көргөзмөгө Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин Пишпек шаарынын биринчи старостасы И. Терентьевтин иштеген иштери туралуу архивдик документтерден көргөзмө коюлду.

Борбордук мамлекеттик кинофотофоно документтер архивинен И. Терентьевтин жашаган үйүнүн, үй-бүлөсүнүн, балдарынын жана өзүнүн сүрөттөрү коюулду.

Бул көргөзмө Кыргыз Республикасынын Юнеско иштери боюнча Улуттук комиссиясынын демилгеси менен өттү.