«Мамлекеттик кыргыз тилинин тарыхы»

2019-жылдын 19-сентябрында Мамлекеттик кыргыз тилинин 30 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинде иш-чара өткөзүлдү.  К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык  университетинин 2-3 курсунун  студенттерине,   КР Борбордук мамлекеттик архивинин социалдык тармак  мекемелери менен иштөө бөлүмүнүн бөлүм башчысы Г. Бакеева  «Мамлекеттик кыргыз тилинин тарыхы» - деген темада  доклад окуп,  мамлекеттик  кыргыз  тилибиздин    тарыхын  камтыган   архивдик   документтер   көрсөтүлдү.


                                                                       

 

 

 

Авторизация