Ысык-Көл облустук мамлекеттик архивинин документтерди топтоо жана ведомстволук архивдер менен иштөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан семинар өткөрүлдү.

Ысык-Көл облустук, райондук, шаардык, мамлекеттик архивдеринин иш кагаздарын жүргүзүүчү жана архивариус кызматкерлерине №517 Типтүү нускаманы терең жайылтуу боюнча семинарлар өткөрүлдү. Семирнарлар   Ысык-Көл облустук мамлекеттик архивинин  документтерди топтоо жана ведомстволук архивдер менен иштөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өткөрүлдү.

 

                                        

Авторизация