«Ар бир элдин тили – адамзаттын жалпы рухий кенчи» Ч. Айтматов.

Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви  21-февраль “Эл аралык эне тил күнүнө” карата Борбордук мамлекеттик архивинде сакталган Кыргыз мамлекетинин эң көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, адабият менен көркөм өнөргө эмгеги сиңген Ч. Айтматов, К. Карасаев, К. Тыныстанов, З. Бектенов, С. Чокморов, А. Токомбаев сыяктуу жана башка инсандардын  жеке фонддорунан алынган эне тил жөнүндөгү эмгектеринен түзүлгөн виртуалдык көргөзмөсү даярдалды.

Борбордук мамлекеттик архивдин фонддорунда кыргыз тилинде, араб,

латын жана кириллица шрифтинде жазылган документтер сакталат.

Авторизация