Ингушетиялык архивисттер Бишкек шаардык мамлекеттик архивинде

2017-жылдын 1-10-ноябрь күндөрү Бишкек шаарында атайын иш сапары менен Ингушетия Республикасынын мамлекеттик архивинин директору Картоев Магомет Мусаевич жана башкы архивисти Газиков Берснако Джабраилович келишип, Бишкек шаарында жайгашкан Архив агенттигинде, КР Борбордук мамлекеттик архивинде, КР Кинофонофотодокументтер мамлекетттик архивинде, КР Коомдук-саясий документтер малекеттик архивдеринде жана  Бишкек шаардык мамлекеттик архивинде болушуп,  керектүү документтердин көчүрмөлөрүн алып кетишти.

Бишкек шаардык мамлекеттик архивинде негизинен (26-п) "Бишкек ликер-арак заводу" фондунун документтеринин ичинен аталган заводдо иштешкен ингуш улутунун өкүлдөрүнүн өздүк карточкаларынын көчүрмөлөрүн жана өздүк карточкадагы фотосүрөттөрдү сканерден өткөрүп алышты.

Негизинен, 49 фотосүрөттүн сканери жана 107 өздүк делолордун ксерокөчүрмөлөрү берилди. Ошону менен катар, Бишкек шаардык мамлекеттик архивинин директору Ж.Бечеков Ингушетиянын архивинин өкүлүнө Бишкек шаары тууралуу жыйнакты белекке берди.  

Авторизация