Бишкек шаардык мамлекеттик архиви топтоо булактары үчүн семинар өткөрдү

2017-жылдын 15-декабрында Архив агенттигинин жыйындар залында  Бишкек шаардык мамлекеттик архиви топтоо булактары үчүн семинар өткөрдү. Ага топтоо булагында катталган 26 мекеменин өкүлдөрү катышышты.

Семинарда “Мекемелерде иш кагаздарын  жүргүзүү боюнча Типтүү нускама”  жана  “Мекемелерде иш  номенклатураларын түзүү» темалары  боюнча слайд менен коштолгон доклад окулду. Семинардын жүрүшүндө  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы» кенен жайылтуу максатында жана Типтүү башкаруу документтеринин сакталуу мөөнөтү көрсөтүлгөн тизмегинин (2010-жылдын 31-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №346 токтому менен бекитилген) негизинде мекемелердин иш номенклатураларын түзүүгө усулдук көрсөтмө берүү жана катышуучулар менен пикир алмашуу болду.

Авторизация