Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви Мамлекеттик тил күнүн белгилөө боюнча көгөзмө даярдады.

Кыргыз тили кылымдарды баскан тил,

Кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил.

Кыргыз тили бабам Манас жашаган,

Мезгилдеги зар тарыхты каткан тил.

23-сентябрь  Мамлекеттик  тил  күнүн  белгилөө  боюнча демилгени колго алып, Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви, архивдик документтердин негизинде  көгөзмө даярдалды.

 

Авторизация