"Аалам алпы-Айтматов"-деген темада Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата Ысык-Көл облустук мамлекеттик архивинин документтерди жарыялоо жана пайдалануу бөлүмү тарабынан 11.12.2018 жылы Каракол шаарындагы мектептерге архивдик материалдардын негизинде кластык сааттар өтүлдү. Класстык саатта улуу жазуучу Ч. Айтматовдун апасы Нагима Айтматованын үй-бүлөсү тууралуу кеңири маалымат берилди. Класстык саат 8, 9, 10-класстарга өтүлдү.

          

 

Авторизация