Жабыр тарткан жарандарга маалыматтарды акысыз берүү жөнүндө

Жабыр тарткан жарандарга маалыматтарды акысыз берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 4-майында  № 113 Жарлыгын аткаруу максатында, Баткен облустук мамлекеттик архивдери тарабынан акы алып мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө, Баткен облусунда жабыр тарткан жарандарга социалдык төлөмдөрдү (пенсияларды, жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды)дайындоо үчүн суроо-талаптаракысыз жүргүзүлөт.

Авторизация