Баткен облустук мамлекеттик архивинин кызматкерлери кезектеги аттестациядан өтүштү

Баткен облустук мамлекеттик архивинин кызматкерлери 2017-жылдын 26-апрелинде кезектеги аттестациядан өтүштү.

Аттестация эки бөлүктөн турду. Биринчи бөлүгүндө кызматкерлер 45 суроодон турган архив ишине байланыштуу тестик тапшырмаларды аткарып, экинчи бөлүмүндө атесстация өткөрүү боюнча атайын түзүлгөн комиссия тарабынан пикир алмашуу, ишти практикалык деңгээлде билүү деңгээлдери текшерилди.

          

Бардык кызматкерлер аттестациядан ийгиликтүү өтүп, айрыкча Сүлүктү мамлекеттик архивинин кызматкерлеринин мыкты денгээли белгиленди.

Учурда Баткен облустук мамлекеттик архивинин райондук жана шаардык мекемелеринде 40 дан ашуун архивисттер эмгектенет.

       

Авторизация