Ушла из жизни директор Иссык-Кульского областного госархива Сейдиматова Чынара Молдосановна

Аттиң бири кем дүйнө, “сынбасты уста жасабайт, өлбөстү кудай жаратпайт” дегендей, иш дегенде ичкен ашын жерге коюп, жанын карч уруп иштеген Ысык-Көл облустук мамлекеттик архивинин директору Сейдиматова Чынара Молдосановнаны 2021-жылдын-23-июлунда шум ажал арабыздан алып кетти.

Бүт ааламга тааный албай өлүмдү,

Бул окуя чынбы же бир төгүнбү?

Акыретке узата албай кесиптештер,

Аккан көз жаш жамгыр болуп төгүлдү!

1959-жылы Пржевальск шаарында төрөлгөн. 1981-жылы Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институтун артыкчылык диплому менен бүтүргөн.

Архив системасында 1985-жылы Ысык-Көл облустук аткаруу комитетинин архив бөлүмүнүн башкы инспектору кызматында иштөөдөн баштаган. 1993-жылы Ысык-Көл облустук мамлекеттик администрациясына караштуу Ысык-Көл облустук архив жана документтер боюнча башкармасынын начальниги кызматына дайындалган. 2006-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Ысык-Көл облустук мамлекеттик архивинин директору кызматында эмгектенип келген.

Анын демилгеси менен тарыхый-маданий муратарыбызды сактоо максатында “Тарых барактары” коомдук уюму түзүлгөн. “Х. Карасаев. Кылым жана Инсан”, “Ысык-Көл облусунун архив ишинин тарыхы 1926-2006-ж.”, “Ысык-Көлдүктөр Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында 1941-1945-ж.” жыйнактарынын жана “Ысык-Көл облустук мамлекеттик архивинин маалымдама-көрсөткүчүнүн” редактору.

Ысык-Көл облусунун архивдер жана документтер боюнча башкармасынын, Облустук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министирлигинин, Архив агенттигинин Ардак грамоталары жана “Архив ишинин отличниги”, “Мамлекеттик каттоо кызматынын отличниги”, “КР ардактуу инсандары” коомдук бирикмесинин, “Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы” төш белгилери, Ак-Суу районунун “Кадырлуу эмгек каарманы” наамы менен сыйланган. 2006-жылы Кырыгз Республикасынын Ардак грамотасы ыйгарылган.

Өмүрлүк жолдошу Рысбек экоо 3 кыз, 2 уулду тарбиялап, чоңойтушту.

Сүйүктүү жазуучулары Жорж, Санд, Ч. Айтматов, А. Дюма. Жадыраган жазды, гүл аңкыган бакчаны сүйөөр эле, көгүлтүр Ысык-Көлдү, асман тиреген Ала-Тоонужанындай көрөөр эле. Ысык-Көл жергесинин архив тармагынын өнүгүшүн, архивдердин кенен, жарык имараттарда жайгашып, заманбап техникалык каражаттар менен жабдылышын кыялданаар эле.

Помним, любим, скорбим

23 июля 2021 года на 62-м году жизни наш мир покинула Сейдиматова Чинара Молдосановна.

Память о скромном, добром человеке будет всегда храниться в наших сердцах...

Родилась в 1959 году в г. Пржевальске. В 1981 году с отличием окончила Пржевальский государственный педагогический институт.

В архивной системе начала работать с 1985 года старшим инспектором архивного отдела Иссык-Кульского облисполкома. В 1993 году была назначена начальником Управления архивами и документацией при Иссык-Кульской облгосадминистрации. С 2006 года по настоящее время - директор Иссык-Кульского облгосархива. Инициатор создания общественного объединения «Страницы истории», целью которого является сохранение историко-культурного наследия. Редактор 3 сборников архивных документов: «Х. Карасаев Кылым жана инсан», «История архивного дела Иссык-Кульской области 1926-2006гг.», «Иссыккульцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «Справочника-путеводителя Иссык-Кульского областного государственного архива».

Награждена Почетными грамотами архивного отдела Иссык-Кульского облисполкома, Иссык-Кульской областной государственной администрации, Государственного архивного агентства Кыргызской Республики, нагрудными значками «Отличник архивного дела», “Отличник Государственной регистрационной службы”, “Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы” общественной организации “КР ардактуу инсандары”, званием “Ак-Суу районунун “Кадырлуу эмгек каарманы”. В 2006 году награждена Почетной грамотой Кыргызской Республики. С супругом Рысбеком воспитали 3 дочерей и 2 сыновей. Любимые писатели Жорж Санд, Ч. Айтматов, А. Дюма. Любила весну, цветущие сады, голубой Иссык-Куль, великие горы Ала-Too. Мечтала - увидеть архивы Иссык-Кульской области в больших, светлых типовых зданиях с современным оснащением.

Архивное агентство выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Чынары Молдосановны.

 

 

Авторизация