Талас облустук жана Кара-Буура райондук мамлекеттик архив мекемелеринин кызматкерлери семинар өткөзүштү

2017-жылдын 27-ноябрында Талас облустук жана Кара-Буура райондук мамлекеттик архив мекемелеринин кызматкерлери менен бирдикте Кара-Буура райондук мамлекеттик администрациясынын имаратынын кичи  залында мекеме-уюмдардын жетекчилеринин жана айыл өкмөттөрүнүн башчысынын 40 адамдын катышуусунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 23.07.2012 №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын   иш  кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү   нускамасы  боюнча окуу-семинар өткөзүлдү.  Семинардын ачылышында Кара-Буура райондук мамлекеттик архивинин башчысы Н.Э. Курманалиева сөз сүйлөп, Талас облустук мамлекеттик архивинин  тармактык  архивдер  менен иш  алып  баруу бөлүмүнүн башчысы  Г. Д. Бакеева слайд менен  28-реквизиттин   ар бирине токтолуп,  түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Кыргыз   Республикасынын   Административдик   Жоопкерчилик   жөнүндө Кодексинин 415, 416 беренелери жана Кыргыз Республикасынын архив мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик  кызмат   көрсөтүүлөрдүн   бирдиктүү   реестри   жөнүндө  маалымат  берилди.

Авторизация