Ошто аймактык мамлекеттик архивдердин жетекчилери, эксперттик-текшерүү, усулдук комиссияларынын башчылары жана КР УАФ документтерин топтоо багытындагы архив кызматкерлери үчүн семинар өткөрүлдү

Учурдагы  жылдын  25-27 октябрында   Архив агенттигинин  ведомстволук архивдер   менен   иш  алып  баруу  жана  көзөмөлдөө     секторунун  адистери   тарабынан Ош  облустук мамлекеттик  архивинин базасында  түштүк аймактык мамлекеттик архивдердин  жетекчилери, эксперттик-текшерүү, усулдук комиссияларынын башчылары жана  КР УАФ документтерин топтоо багытындагы архив кызматкерлери үчүн   эки күндүк окуу семинары өткөрүлүп,  архив ишиндеги  көйгөйлүү маселелер боюнча методикалык жардамдар  берилди.  Окуу семинарында  мамлекеттик сактоого кабыл алынып жаткан  Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондусунун документтеринин курамынын   оптималдаштырылышы,   кыргыз  тарыхынын   ар-тараптуу жана толук кандуу  документалдык базасынын топтолушун камсыздалышы  жана  бул багыттагы  жүргүзүлүп жаткан көзөмөл иштеринин  эффективдүүлүгүн  арттыруу маселелери талкууга алынды.

           

 

 

Авторизация