Бишкек шаардык мамлекеттик архив топтоо булактарына семинар өткөрдү

2017-жылдын 23-июнунда Архив агенттигинин жыйындар залында Бишкек шаардык мамлекеттик архивинин топтоо булагына кирген мекемелер үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  Типтүү нускамасы боюнча 2 темада семинар болуп өттү.

1-тема: “Иш кагаздарын  жүргүзүү боюнча Типтүү нускама жана  ал жөнүндө жалпы маалымат”

2-тема: “Документтерди мекеменин архивине өткөрүүгө даярдоо».

Семинардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы кенен жайылтуу, мекемелерде иш жүзүндө чогулган документерин мекеменин архивине өкөрүүдөгү эрежелер тууралуу маалымат берилип, катышуучулар менен пикир алмашуу болду.

Авторизация