«Илимге жан дүйнөсүн арнаган…»

  «Илимге жан дүйнөсүн арнаган…» 

Талас облустук мамлекеттик архивинде 2019-жылдын 25-июнь айында «Илимге жан дүйнөсүн арнаган…»  деген темада Тарых илимдеринин кандидаты, доцент, көптөгөн илимий эмгектердин  автору, Талас өрөөнүнүн тарыхын изилдөөгө көп салымын кошкон Кеңешбеков Канат Амановичтин 60 жылдыгына карата архивдик материалдарды пайдалануу менен көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөгө жубайы Филология илимдеринин кандидаты, доцент Кудабаева Гулира, Талас облустук мамлекеттик университетинин тарых факультетинин мугалимдери, студенттери жана архив кызматкерлери катышышты. Көргөзмө Канат Амановичтин басып өткөн жолу, илимий эмгектери, илимге кошкон салымы о.э. алган сыйлыктары жөнүндө болду.

Авторизация