Талас облустук мамлекеттик архиви тарабынан семинар өткөрүлдү

2018-жылдын 1- июнунда Талас облустук мамлекеттик архиви тарабынан тармактык архивдердин  26 архивариус штаттына “ Мекеме-уюмдардын иш кагаздарына  илимий иликтөө ишин жүргүзүү” боюнча семинар өткөрүлүп, семинар аяктаганда  ар бир семинардын катышуучусу практика жүзүндө  документтерге илимий иликтөө ишин жүргүздү

 

 

Авторизация