2017-жылда Талас облустук мамлекеттик архивинин толуктоо булагына кирген жалпы 254 тармактык архивдер менен иш алып барууда алгылыктуу иштер жасалды

КР Өкмөтүнүн   23. 07. 2012  №517 иш кагаздарды жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманын аткарылышы жана иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча   Талас облустук,  шаардык жана райондук  мамлекеттик архив мекемесинин  кызматкерлери  тарабынан  24 окуу – семинарлар  өтүлдү. Бирок түшүндүрүү иштеринин жүргүзүлгөндүгүнө карабастан тармактык архивдер тарабынан кемчиликтер кетирилүүдө.   Илимий-талдоо ишинен кийин  аныкталган жок документтерге о. э.   иш кагаздарынын туура жүргүзбөгөндүгү,  Улуттук архив фондусунун документтеринин туура сакталбагандыгы үчүн   5 мекемеге     Административдик  укук бузуу боюнча протокол түзүлүп, тармактык архивдер менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Г.Д. Бакеева жана инспектор А. Дийкамбаева менен бирдикте  жалпы   54 000  сом акча  өндүрүлгөн.  Мындан аары дагы  «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив  фонду жөнүндө»  22.10.1999 №125  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамынын  жана КР Өкмөтүнүн   23. 07. 2012  №517,  09. 09. 2013 №499,  18. 03. 2014 №160  ж. б.   токтомдорунун,   укуктук-ченемдик актыларынын аткарылышы боюнча тармактык архивдер менен тыгыз байланышта иш алып барып, методикалык практикалык жардамдарды берип келүүдөбүз!

Авторизация