Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивини “Эл аралык эне тил күнүнө” карата виртуалдык көргөзмө даярдады

Көргөзмөдө Борбордук мамлекеттик архивдин фонддорунда сакталган кыргыз тилинде, араб, латын жана кириллица шрифтинде жазылган документтер көрсөтүлгөн.

Аталган көргөзмө менен төмөнкү ссылка аркылуу таанышсаңыздар болот "Көргөзмө".

Авторизация