Прейскурант тарифов на платные услуги, оказываемые Государственными архивными учреждениями Кыргызской Республики

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик архив мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтарына тарифтердин прейскурантын макулдашуу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы №637 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү(иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо” тартибинин жана Кыргыз Республикасынын

 Өкмөтүүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы “Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестирин (тизмесин) бекитүү жөнүндөгү” № 85 токтомунун негизинде буйрук кылам:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Мамлекеттик архив мекемелери тарабынан кө рсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын тарифтеринин прейскуранты берилген материалдардын негизинде, тиркемеге ылайык макулдашылсын.
 2. Берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Архив агенттигинин жетекчилигине жүктөлсүн.
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Архив агенттиги:
 • 10 күндүк мөөнөттө бул прейскурантты бекитсин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине берсин.

Белгиленген мөөнөттө бекитилген прейскурант берилсе бул буйрук жараксыз болуп эсептелет;

 • бул прейскуранттын тарифин мамлекеттик жана расмий тилдерде керектөөчүлөр үчүн көрүнүктүү жерге жайгаштырсын.
 1. Бул прейскурант бекитилген күндөн тартып күчүнө кирет.
 2. Акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу бөлүмү:
 • бул буйруктун  мамлекеттик жана расмий тилдердеги биринчи нускасын адамдык ресуртарды башкаруу жана иш кагаздары бөлүмүнө сактоого өткөрүп берсин;
 • бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги экинчи нускасын  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Архив агенттигине жиберсин;
 • тарифтердин бекитилген прейскурантын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин расмий сайтына жайгаштырсын.
 1. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарына А.Ш. Мамбеткуловго жүктөлсүн.

 

                    Директор                                                                                                                                                  Б.К. Казаков

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

архив мекемелеринин  акы алып кызмат көрсөтүү

БАА ЧЕНЕМДЕРИ

 

 

 

 

                             2016-жылдын

                                                  16 июль ишке киргизилет.

 

 

 

 

Бишкек- 2016

 

 

 

КИРИШ СӨЗ

 

Бул  БАА ЧЕНЕМДЕРИ  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 10-февраль 2012-ж. №85 “Аткаруу бийлик органдарынын, алардын курамдык бөлүктөрүнүн жана ведомстволук  баш ийүүдөгү мекемелери тарабынан кызмат көрсөтүүнүн Бирдик реестри (тизмеси)” токтомунун, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин № 3/3849 29.08. 2007-ж. макулдашуусунан өткөрүлүп,  Кыргыз Республикасынын  Мамлекеттик архив агенттигинин 31.10.2007-ж. №51/1 буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик архивдеринде негизги иштердин аткарылуу  мөөнөттөрүнүн  Типтүү ченеминин”, 1 адам-минутадагы эмгек наркынын жана ошондой эле кинофотофонодокументтер боюнча кызмат көрсөткөндөгү сарпталуучу материалдарды, каражаттарды пайдалангандагы чыгымдардын нарктарынын эсебинин негиздеринде иштелип чыкты.

БАА ЧЕНЕМДЕРИНДЕ Кыргыз Республикасынын архив кызматынын эрежелерине жана башка ченемдик талаптарына ылайык аткарылган иштин бардык технологиялык процесстери жана операциялары, анын ичинде негизги, даярдоочу жана көмөкчү иштеринин  баалары камтылган.

БАА ЧЕНЕМДЕРИ эки бөлүктөн турат:

1-бөлүк - кагаз  негизиндеги  документтер менен иштөө;

2-бөлүк кино, видео, фото, фоно документтери менен иштөө.

1-бөлүгү 7 бөлүмчөдөн туруп, анын ичинде “Чет мамлекеттердин аймагында туруктуу жашаган жарандардын  архив документтеринен пайдалануусу”  бөлүмчөсү да кирет.

КМШ мамлекеттеринин жарандарынан   кабыл алынган суроо-талаптардын жооп маалыматтары  КМШ мамлекеттер  аралык  келишимдердин негизинде  акысыз аткарылат:

- КМШ  мамлекеттеринин  жарандарынан почта байланышы (электрондук почта) аркылуу  кабыл алынган суроо-талаптарынын жооп маалыматтары акысыз аткарылат.

- КМШ  мамлекеттеринин  жарандарынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик  архивдерине  жекече кайрылуу аркылуу  алган архивдик маалымкаттарынын төлөм баасы Кыргыз  Республикасынын жарандарынын деңгээлинде  алынат.

Архив мекемелерине төмөнкү мекеме-уюмдардан келип түшкөн суроо-талаптар  акысыз  аткарылат:

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараты (тематикалык суроо-талаптар гана)
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин аппараты (тематикалык суроо-талаптар гана)
 3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (тематикалык суроо-талаптар гана)
 4. Балдар үйлөрү
 5. Майыптар үйлөрү
 6. Кызыл крест жана Кызыл жарым ай коомдору
 7. Кыргыз Республикасынын архив  кызматынын мекемелери  (кызматкерлери);  
 8. Соттордон, прокуратура органдарынан, КР ИИМ, КР УКК, КР ЭККМК (кылмыш иши козголгон учурларда белгиленген тарипте);
 9. Фонд түзүүчү мекемелер (тематикалык суроо-талаптар гана)

 

Эскертүү: 50 барактан  ашкан документтердин көчүрмөлөрү    суроо-талап ээсинин кагаз менен камсыздоо шартында аткарылат.

  Төмөнкү категориядагы жарандардын укуктук-ченемдик мүнөздөгү суроо талаптары акысыз тейленет. (ээлик кылуу укуктары тууралуу талаптардан бөлөгү; ал эми видеофотофоно документтеринен  алынган көчүрмөлөр  үчүн  ченемдик баанын  50% төлөнөт).

 1. Советтер Союзунун жана Социалисттик эмгектин баатырлары
 2. “Баатыр эне”, “Эне даңкы” орденинин  ээлери
 3. Улуу Ата-мекендик согуштун катышуучулары
 4. Улуу Ата-мекендик согуштун майыптары
 5. Бала кезинен  ооруган майыптар
 6. Интернационалист - жоокерлер
 7. Чернобль АЭС кырсыгын жоюуга  катышкандар
 8. Баткен окуясынын катышуучулары
 9. 2010-жылдагы апрель окуясынын катышуучулары
 10. Багар  кишиси жок пенсия, жөлөк пул алуучулар

    Пенсиядагы ардагерлер жана 1,2,3 группадагы  майыптар  социалдык-укуктук маанидеги жана тематикалык суроо- талаптарынын аткарылышы үчүн ченемдик баанын 50% төлөйт.

 “1941-1945-жж. Улуу Ата-мекендик согуш мезгилинде күжүрмөн эмгеги үчүн” медалы менен сыйлангандыгы тууралуу маалымат акысыз берилет.

Мамлекеттик архив мекемелеринде жүргүзүлүүчү экскурсиялар мектеп окуучулар, студенттер, эмгектин жана согуштун ардагерлери үчүн  акысыз өткөрүлөт.

Мамлекеттик архив мекемелеринин окуу залдарындагы каталогдор, архивдин илимий-маалымдагыч аппараттары менен иштөө (чет элдик жарандардан башкаларына) акысыз жүргүзүлөт.

Жоюлган мекеме-уюмдардын, ишканалардын документтерин  кабыл алып сактоо жана депозитардык сактоо өз ара келишим баада жүргүзүлөт.

Кагаз  негизиндеги  документтер боюнча   тематикалык жана социалдык-укуктук багыттагы маалымат берүү, суроо-талап катталган күндөн  баштап 30 күндүк мөөнөттө аткарылат.

Социалдык- укуктук мүнөздөгү  суроо- талаптар кыска мөөнөттө аткарылса мүмкүнчүлүктөр учурда:

             -      3 жумушчу күндүк мөөнөттөгү   баасы - 100%   көтөрүлөт

             -     10 календардык күндүк мөөнөттөгү баасы - 50% көтөрүлөт.

Тематикалык талаптар 15 календардык күнгө чейинки  кыска мөөнөттө аткарылса, баасы 100% көтөрүлөт.

Архивдик маалыматтын көчүрмөсү (дубликаты),  жоготуп алынган, же жараксыз болуп калган маалыматтын кайталанып берилиши жана башка айрым учурлардагы  суроо-талаптардын аткарылышы суроо-талап  катталган мезгилден 1 жыл өтпөгөн мөөнөттө болсо, 50 сом төлөнүп алынат.

Аудиовизуалдык документтер менен иштөөдө талапкер менен түзүлгөн келишим баа технологиялык процесстерге, операцияларга, даярдоо жана көмөкчү иштерге карата өзгөрүшү мүмкүн. Жумуштун наркына ишти аткарууга керектелүүчү каражаттарга  (кассеталар, дискалар, фотопленкалар, фотокагаздар, транспорттук чыгымдар, ж.б.)  кеткен чыгымдар, башка уюмдарга жана мекемелерге сарпталуучу ( мисалы, көргөзмөнү жасалгалоого сүрөтчүгө, кинопленкадагы материалды бөлөк материалга көчүрүп жазууга) кеткен чыгымдар кошулат.

Тематикалык талаптарды чукул мөөнөттө аткаруу, аудиовизуалдык материалдарды коммерциялык максатта колдонуу үчүн алуу, чет мамлекеттик колдонуучулар ( уюмдар жана жарандар) үчүн аткарууда баасы үч эсеге көтөрүлөт.

Төмөндөгү  жумуштарды аткарууда  келишим баалары колдонулат:

- колдонуучунун ээлигиндеги мурда даярдалган  киновидеофотофоно документтеринин    көчүрмөлөрүнүн  экинчи ирет колдонуусунда;

-колдонуучунун ээлигиндеги мурда даярдалган  киновидеофотофоно документтеринин  көчүрмөлөрүн  үчүнчү тарап  колдонуусунда;

- көчүрмөлөрдү колдонуучунун түп нускаларынан даярдоодо;

- CD/DVD ( фото жана кинодокументерден) сан-арип фотокөчүрмөлөрүн  БАА ЧЕНЕМде  көрсөтүлбөгөн техникалык  талапта даярдоодо;

-аудиовизуалдык документтердин көчүрмөлөрүн даярдоодо мамлекеттик архив келишим боюнча 30%  аванс  төлөмүн алууга акылуу. 

Юридикалык жана жеке жактар убактылуу колдонууга алган документтерди мөөнөтүндө кайтарылбаса, жоготсо, же бузса   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылат.

Архив мекемелери тарабынан аткарылуучу негизги жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн ушул БАА ЧЕНЕМИ  жаңысы менен алмашканга чейин колдонулат.

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

1 -БӨЛҮК. КАГАЗ  НЕГИЗИНДЕГИ  ДОКУМЕНТТЕР МЕНЕН ИШТӨӨ

     1.  Документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүүгө даярдоо-

документтерди илимий-техникалык жактан иштеп чыгуу

 

1.1. Көктөмөлөрдү (дело) түзүү, документтерди иретке келтирүү, экспертизалоо, барактарын номерлөө

 

 

-туруктуу сакталуучу көктөмөлөр ( көктөлбөгөнү)

көктөмө

42

- өздүк курам боюнча (көктөлбөгөнү)

көктөмө

31

- Өздүк   делолор (личные дела)    ( көктөлгөнү)  

көктөмө

21

1.2. Көктөмөлөрдү тигүү (подшивка дел)

 

 

- 50 дөн 100 баракка чейин

көктөмө

10

- 100 барактан 250 баракка чейин

көктөмө

35

1.3. Мукабалоо жана китепчелөө (брошюралоо)

 

 

- брошюралоо

брошюра

40

-мукаба калыңдыгы 4 см  чейин

көктөмө

80

1.4. Тыш барагын, тизмекти, барактарды компьютерде   терүү, басылып чыккандарды текшерүү

барак

10

1.5. Ички тизимди түзүү

аталышы

5

1.6. Тизим түзүү

аталышы

5

1.7. Тизимдерди  тариздөө (оформление)

тизим

35

1.8. Сактоого алынбай турган документтерди жана көктөмөлөрдү акт түзүү менен жок кылууга бөлүп чыгаруу

көктөмө

 

10

1.9. Жетишпеген көктөмөлөргө акт түзүү, маалымкат даярдоо

акт

маалымкат

40

1.10. Документтерди жана көктөмөлөрдү иреттөө жумуштарынын  бүткөрүлгөндүгү тууралуу акт түзүү

акт

40

1.11. Тизимдин баш сөзүн түзүү

баш сөз

10

1.12. Кыскартылган сөздөрдүн тизмесин түзүү

аталыштары

5

1.13. Тизимдерге кириш сөз түзүү (предисловие)

барак

194

1.14. Ар бир баракты тазалоо менен документтерге нымдуу дезинфекциялоо (материалдык чыгымсыз)

көктөмө

15

1.15. Көктөмөлөрдү чаңдан арылтуу 

көктөмө

5

1.16. Көктөмөлөрдү кутулаштыруу (материалдык чыгымсыз)

көктөмө

5

1.17. Документтерди реставрациялоо

көктөмө

15

1.18. Делолорду шифрлөө (шифровка)

көктөмө

5

1.19. Коробка ярлыктарын  жазуу

коробка

5

2. Иш   кагаздарын жүргүзүү ( делопроизводство) 

жана архив иши боюнча окууларды өткөрүү

 

2.1. Лекция даярдоо жана өткөрүү

1 акад. саат

300

2.2. Семинар даярдоо жана өткөрүү

1 акад. саат

450

2.3. Архив боюнча экскурсия өткөрүү:

 

 

- жалпы (обзорных)

экскурсия

250

- тематикалык  

экскурсия

200

2.4. Студенттердин ишине  практикалык

жана усулдук жетекчилик кылуу

1адам /1 саат

20

3.  Жарандарга жана юридикалык жактарга социалдык-укуктук

 жана тематикалык маанидеги суроо-талаптарына маалымат берүү

 

3.1. Суроо-талаптарды каттоо

суроо-талап

10

3.2. Айлык маянасы, эмгек стажысы тууралуу суроо-талаптарды аткаруу үчүн так чыккан, орто эсеп менен бир жылдык маалымат топтолгон көктөмөлөрдү карап чыгуу, фактылар аныкталса

 

 

- 1 жылдык маалымат үчүн  

1 жылдык маалымат

30

- тексти түзүү, компьютерде терүү, текшерип чыгуу

1 маалымкат

28

3.3. Жеке адамдардын суроо-талаптарын аткаруу:

 

 

- менчик үй курууга жер тилкеси бөлүнгөндүгү тууралуу

- квартира бөлүнгөндүгү тууралуу

- элдин менчик укугун тастыктаган маалымат  (нотариалдык иш)

 

архивдик маалымкат,  көчүрмө

 1 фактыга

300

 

- мамлекеттик сыйлыктар  тууралуу  “1941-1945-жж. Улуу Ата-Мекендик согуштагы күжүрмөн эмгеги үчүн” медалынан башка

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

100

- массалык репрессиядан жабыр тарткан, акталган, эвакуацияланган  жактар (адамдар) тууралуу 

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

150

-республиканын  аймагында жашагандыгы тууралуу

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

 

150

 

 

- шаар, айыл, көчөлөрдүн, уюмдардын, мекемелердин, ж.б. аталышынын  өзгөрүлгөндүгү  жана башка фактылар тууралуу

- өздүк мүнөздөгү фактылар тууралуу

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

150

-Фрунзе шаарынын аталышынын  Бишкек болуп өзгөрүлгөндүгү тууралуу

архивдик маалымкат,

көчүрмө

 1 фактыга

20

3.4. Юридикалык уюмдардын, адвокаттык конторалардын, адвокаттардын нотариалдык

багыттагы суроо-талаптарын аткаруу 

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

400

3.5. Тематикалык багыттагы суроо-талаптарды аткаруу:

-  кожолуктардын (хозяйствующих субъектов) таандык мүлкү  жана менчик жер үлүштөрү  тууралуу (юридикалык жактар)

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

400

3.6. Тематикалык багыттагы башка талаптарды аткаруу:

 

 

-каталог боюнча документтерди табуу жана иргөө

карточка

5

- тизимдер (опись) боюнча документтерди  иликтеп табуу  жана иргөө

 аталышы

6

- көктөмөлөр  боюнча документтерди табуу жана иргөө:

 

 

- тизмектер ( перечень) боюнча документтерди табуу

 жана иргөө

 аталышы

10

- машинкага  терилген текст

 сакт. бирд.

10

- даана окулган кол жазма текст

 сакт. бирд.

10

-өчүп бара жаткан, окуганга оор  келген текст

 сакт. бирд.

20

-тематикалык тизмекти (перечень) түзүү жана  терүү

барак

200

-тематикалык суроо-талапка жооптолуучу текстти түзүү жана терүү

барак

300

3.7. Документтерди көчүрмөлөө:

 

 

- ксерокөчүрмөсүн даярдоо

барак

3

- фотокөчүрмөсүн (чагылдыруусуз) даярдоо

барак

6

- сканер көчүрмөсүн даярдоо

барак

9

3.8. Юридикалык уюмдардын, адвокаттык конторалардын, адвокаттардын социалдык-укуктук багыттагы  нотариалдык мүнөздөгү суроо-талаптарын чукул мөөнөттө аткаруу 

 

 

- 3 күн аралыгында

архивдик маалымкат,  көчүрмө

Наркы

100% көбөйөт

- 10 күн аралыгында

архивдик маалымкат,  көчүрмө

Наркы

50% көбөйөт

3.9. Тематикалык  суроо-талапты 15 күн аралыгында чукул мөөнөттө аткаруу

архивдик маалымкат,  көчүрмө

Наркы

100% көбөйөт

3.10.  Жоголгон, же бузулган архивдик маалымкаттын түгөйүн (дубликатын)  1 жылдан ашпаган мезгилде берүү

документтин түгөйү

50

3.11. Арыз ээсинин суранычы боюнча  архивдик  маалымкаттын  кошумча  нускасын  берүү

1нуска

50

3.12. Суроо- талапка терс жоопту сунуш көрсөтүү менен түзүү:

 

 

-көктөмөлөрдү изилдебей туруп

архивдик маалымкат

20

- көктөмөлөрдү изилдеп чыгып

архивдик маалымкат

100

3.13. Социалдык-укуктук жана тематикалык суроо-талаптарды аткаруудагы алдын ала төлөм

архивдик

маалымкат

30

4.  Архив фондусунун документтерин архив мекемесинин

чегинен чыгарып убактылуу пайдаланууга берүү

 

4.1. Документтердин  көчүрмөлөрүн  көргөзмө даярдачууларга   берүү :                   

 

 

- 25 документке чейин

док. көч.

518

-50 документке чейин

док. көч.

864

-100 документке чейин

док. көч.

1728

4.2. Юридикалык жактарга,  жеке адамдарга (фонд түзүүчүлөрдөн  башка)документтерди, көктөмөлөрдү убактылуу пайдаланууга берүү:

 

 

 

 -1 жумуш күнүнө

 сакт. бирд.

40

5.  Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн тармактык

 жана жеке көктөмөлөрүнүн номенклатурасын даярдоо

 

5.1. Көктөмөлөрдүн номенклатурасын түзүү

берене

20

5.2. Жоболорду иштеп чыгуу:

 

 

- ведомстволук архивдин

жобо

231

- мекемелердин эксперттик комиссиясынын (ЭК),

борбордук эксперттик комиссиясынын (ЦЭК)

жобо

231

5.3. Сактоо мөөнөтүн көрсөтүү менен ведомстволук тизмектерин даярдоо:

 

 

- 500 беренеге чейин

тизмек

5760

- 500 беренеден  өйдө

тизмек

11520

- 1000 беренеден өйдө

тизмек

23040

5.4. Жоюлган, кайра уюшулган мекеме-уюмдарга архивдик тыянак (заключение) берүү

тыянак

300

6. Талапкердин демилгеси менен документтерди    сактоого алуу

 

6.1.Өздүк курам боюнча (жыл сайын)

1 сакт. бирд.

20

6.2. Өздүк делолор (жыл сайын)

1 сакт. бирд.

10

6.3. Депозитардык сактоо

1 сакт. бирд.

келишим боюнча

7. Чет мамлекеттерде туруктуу жашаган жарандардын

 архив документтеринен пайдалануу боюнча талаптарын аткаруу

 

7.1. Социалдык-укуктук багыттагы суроо-талап  бир мамархивдин документтеринин негизинде аткарылганда:

 

 

7.1.1. Иштеп тапкан маянасы тууралуу жана иштеген мезгили жөнүндө ( анын ичинде иштеген күндөрүнүн эсеби, өргүүдө (отпускада) болгону, ооруган күндөрү ж.б.):

 

 

- 5 жыл үчүн

суроо-талап

1930

- 5 жылдан ашкан ар бир жыл үчүн

суроо-талап

187

7.1.2. Эмгек стажысын, билим алгандыгын тастыктоо

суроо-талап

1930

7.1.3. Өзгөчө фактыларды тастыктоо

суроо-талап

1930

7.1.4. Терс жооп

жооп

245

7.2. Социалдык-укуктук багыттагы суроо-талап  бир  ведомстволук архив боюнча   аткарылганда ( КР  ИИМ үчүн):

 

 

7.2.1.  Эмгек маянасы жана иштеген мезгили  тууралуу (анын ичинде иштеген күндөрүнүн эсеби, өргүүдө (отпускада) болгону, ооруган күндөрү, ж.б.:

 

 

 

 

 

 

- 5 жыл үчүн

суроо-талап

1536

- 5 жылдан ашкан ар бир жыл үчүн

суроо-талап

187

7.2.2. Эмгек стажысын, билим алгандыгын тастыктоо

суроо-талап

1536

7.3. Өзгөчө фактыларды тастыктоо

суроо-талап

1536

7.4. Терс жооп

жооп

245

7.5. Тематикалык суроо-талаптарды аткаруу:

 

 

- документтерди каталог боюнча иргеп тандап алуу

карточка

10

- документтерди тизим боюнча иргеп тандап алуу

аталышы

12

документтерди көктөмөлөр боюнча иргеп тандап алуу:

 

 

- машинкага басылган текст

документ

20

- колго жазылган даана текст

документ

26

-өчүп бара жаткан, окуганга оор келген текст

документ

40

- тематикалык  тизмектерди (перечендерди) даярдоо

 басма барак

400

-тематикалык суроо-талаптын текстин түзүү, терүү, окуп текшерүү

басылган барак

400

7.6. Тематикалык суроо-талапты чукул мөөнөттө

 15 күнгө чейин аткаруу

архивдик маалымат

Наркы

100% көтөрүлөт

7.7. Окуу залына көктөмөлөрдү, документтердин тизимдерин (опистерин), тизмектерин (перечендерин), көрсөткүчтөрүн (путеводитель), газеталарды, ж.б.берүү

 

 

7.7. Окуу залына берүү:

 

 

- көктөмөлөрдү алуу заказ-бланкын тариздөө

бланк

5

- тизимдерди, тизмектерди, көрсөткүчтөрдү, ж.б.

бирдик

10

- көктөмөлөрдү, газеталарды

 сакт. бирд.

20

7.8. Документтердин   көчүрмөлөрүн даярдоо:

 

 

- ксерокөчүрмөлөрүн

барак

50

- фотокөчүрмөлөрүн (чагылдыруусуз)

фото

100

- сканер көчүрмөлөрүн

барак, фото

150

 

 

2-БӨЛҮК. АУДИОВИЗУАЛДЫК ДОКУМЕНТТЕР МЕНЕН ИШТӨӨ

 

8. Мекемелерди маалымдоо, экскурсиялар, архивдин окуу залында иштөө

 

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

8.1. Суроо-талапка  маалымат -жооп  түзүү

1 суроо-талап

500

8.2. Архив боюнча экскурсия өткөрүү:

 

 

-уюмдар, мекемелер  үчүн

1 экскурсия

1000

-чет элдик жарандардын окуу залында иштеши

1 күн

200

 

 

 1. Фотодокументтердин  көчүрмөлөрүн даярдоо

жана фотодокументтерди  убактылуу колдонууга берүү

 

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы (сом менен)

1946-ж. чейин

1946-ж.

кийин

1

2

3

4

9.1. Заказчиктин  СД/DVDне  санарип фото көчүрмөлөрүн даярдоо  ( реставрациясыз):

 

 

 

- жазуу форматы JPG

 

 

 

300 dpi

1 сакт. бирд.

100

70

600 dpi

1 сакт. бирд.

180

100

- жазуу форматы  TIF

 

 

 

300 dpi

1 сакт. бирд.

160

130

600 dpi

1 сакт. бирд.

240

160

9.2.  Талапкер  уюмдарга фотодокументтердин көчүрмөлөрүн  тартып алуу үчүн  убактылуу пайдаланууга берүү (1 суткасы)

1 сакт. бирд.

500

300

 

 

 1. Кинодокументтер менен  архив чегинде иштөө

жана аларды  убактылуу пайдаланууга берүү

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

10.1. Кинодокументтерди үн монтаждоочу столдо кароо

1 сакт. бирд.

200

10.2. Кинодокументтерди   кинозалда  көрүп чыгуу

1 сакт. бирд.

400

10.3. Кинодокументтерди  3 суткага чейинки мөөнөткө  убактылуу пайдаланууга берүү:

 

 

- позитив

1 сакт. бирд.

500

- негатив

1 сакт. бирд.

1000

-фоно

1 сакт. бирд.

700

10.4. Кинодокументти экрандан көчүрүү

1 сакт. бирд.

500

 

Эскертүү: Заказчик тарабынан  бузулган  кинодокументтердин  бир  погондук метри  200 сомдон  анын эсебинен мурдагы  калыбына келтирилет.

 

 

11. DVD дискалардагы  видеодокументтер  менен  архив чегинде иштөө,

  көчүрмөлөрүн даярдоо жана видеожазмаларды сан-арип негизине түшүрүү

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

11.1. Видеодокументтерди архивдин залында карап чыгуу

1 сакт. эсеби

120

11.2. Заказчиктин  дискасына видеодокументтердин  көчүрмөсүн түшүрүп берүү  (реставрациясыз):

1сек.

0,5

11.3. Видеожазмаларды сан-арип негизине түшүрүү

- VHS

мин.

20

 

 

12. Фонодокументтер менен  архив чегинде иштөө, алардын көчүрмөлөрүн даярдоо жана үнжазмаларды санарип негизине түшүрүү

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

12.1. Фонодокументерди архивдин  ичинде угуу

1 сакт. эсеби

120

12.2.  Заказчиктин дискасына   фоно

документтердин көчүрмөлөрүн түшүрүү (реставрациясыз):

 

 

-  грампластинкадан

cек.

5

-  магниттик фонограммадан, аудиокассетадан

cек.

3

-  CD/DVDден

cек.

3

12.3.Үн (санарип )  жазылмаларын заказчиктин бөлөк негиздеги (носитель) дискасына  түшүрүү

 

 

-  диктофон үчүн колдонулуучу аудио, микрокассеталарды сан-арип негизине  түшүрүү

мин.

20

-магниттик ленталардын, грампластинкалардын  үн жазылмаларын санарип негизине көчүрүү

мин.

20

13. Тематикалык талаптарды чукул мөөнөттө аткаруу жана аудиовизуалдык документтердин  көчүрмөлөрүн даярдоодо мүмкүнчүлүктөр учурда:

-   3 жумушчу күнгө чейинки  наркы 100% көтөрүлөт

-  10 календардык күнгө чейинки наркы 50% көтөрүлөт

 

14. Тематикалык талаптарды аткарууда жана аудиовизуалдык документтердин  көчүрмөлөрүн  чет мамлекеттик уюмдар жана жарандар үчүн коммерциялык максатта пайдаланууга даярдалса  -  наркы үч эсеге көтөрүлөт

 

 

 

КР Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик каттоо

кызматынын алдындагы

архив агенттигинин директору                                                                         О.К. Ахмедов

 

 


 

 

О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Государственными архивными учреждениями Кыргызской Республики

 

На основании Порядка определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы), утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2000 года №637 и Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными  подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85, приказываю:

 

 1. Согласовать прейскурант тарифов на платные услуги, оказываемые Государственными архивными учреждениями Кыргызской Республики и соответствии с представленными материалами согласно приложению.
 2. Ответственность за достоверность представленных данных возложить на руководство Архивного агентства при Государственной ргистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики.
 3. Архивному агентству при при Государственной ргистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики:
 • В 10-дневный срок утвердить настоящий прейскурат тарифов и представить в Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.

При представлении утвержденного прейскуранта тарифа в указанный срок, настоящий приказ считается недействительным:

 • разместить настоящий прейскурант тарифов на государственном и официальном  языках на видном для потрибителей месте.
 1. Настоящий прейскурант тарифов вступает в силу с даты его утверждения.
 2. Отделу регулирования платных услуг.
 • первый экземпляр на государственном и официальном языках настоящего приказа передать на хранение в отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства:
 • второй экземпляр на государственном и официальном языках настоящего приказа направить в Архивное агентство при при Государственной ргистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики.
 • Утвержденный прейскурант тарифов разместить на официальном сайте Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.
 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на А.Ш. Мамбекулова, заместителя директора Государственного агентства антимонопольного регулирования при  Правительстве Кыргызской Республики.

 

 

Директор                                                                                                                Б.К. Казаков


 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные работы и услуги,

выполняемые государственными архивными

учреждениями Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Вводится в действие

                                                                                                         с 16 июля  2016 г.

 

 

 

 

Бишкек -2016 


 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

            Настоящий ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН разработан на основании постановления Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85 «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», «Типовых норм времени и выработки на основные виды работ, выполняемых в государственных архивах Кыргызской Республики», утвержденных приказом Государственного архивного агентства Кыргызской Республики от 31 октября 2007 г. № 51/1, согласованных с Министерством  труда и социального развития Кыргызской Республики от 29 августа 2007 года № 3/3849, на основе расчета себестоимости работы 1 человека в минуту, а также себестоимости затрат материалов и амортизации оборудования  при предоставлении услуг по кино,видео,фото,фоно документам.

            В ПРЕЙСКУРАНТЕ учтена стоимость выполнения всего комплекса технологических процессов и операций, в том числе основных, подготовительных и вспомогательных работ  согласно правилам и другим нормативным требованиям архивной службы Кыргызской Республики.

            Настоящий ПРЕЙСКУРАНТ  цен состоит из  2 частей:

1- часть – работа с документами на бумажной основе;

2 -часть –  работа с кино видео, фото, фоно документами.

1- часть  состоит из 7  разделов, в том числе «Использование архивных документов гражданами, постоянно проживающими на территории иностранного государства».

Запросы от граждан стран СНГ, так как имеется соглашение между государствами стран СНГ о предоставлении архивной информации и, так как другие страны СНГ запросы социально-правового характера исполняют бесплатно, в целях не нарушения международного соглашения:

-запросы социально-правового характера граждан стран СНГ поступившие по почте (электронной почте) исполняются бесплатно;

-при личном обращении граждан стран СНГ в государственные архивы Кыргызской Республики оплата за исполнение запросов социально-правового характера взимается на уровне граждан Кыргызской Республики.

Архивные  учреждения оказывают бесплатные услуги за исполнение запросов:

 1. Аппарата Правительства Кыргызской Республики (только тематические запросы)
 2. Аппарата Президента Кыргызской Республики (только тематические запросы)
 3. Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (только тематические запросы)
 4. Детских домов
 5. Домов инвалидов
 6. Общества Красного креста и Красного полумесяца
 7. Учреждения (работники) архивной  службы Кыргызской Республики.
 8. Судов, органов прокуратуры, МВД КР, ГКНБ КР, ГСБЭП КР (при возбуждении дела в установленном порядке)
 9. Учреждений - фондообразователей (только тематические запросы)

Примечание: Копирование документов свыше  50 листов осуществляется при предоставлении заявителем  писчей бумаги.

Следующим категориям граждан исполнение запросов социально-правового характера осуществляется бесплатно, кроме запросов об имущественных правах и изготовления копий видеофотофонодокументов (оплата 50%  от прейскурантной цены):

 1. Героям Советского  Союза и Социалистического труда
 2. Лицам, имеющим звание   «Мать - героиня»
 3. Участникам  Великой Отечественной войны
 4. Инвалидам Великой Отечественной войны
 5. Инвалидам с  детства по болезни
 6. Воинам - интернационалистам
 7. Ликвидаторам  аварии в Чернобыльской АЭС
 8. Участникам баткенских событий.
 9. Героям апрельских событий 2010 года

   10. В связи с потерей кормильца для установления пособия (пенсии)

Пенсионерам и инвалидам (1,2,3-групп)  исполнение запросов  социально-правового и тематического характера  осуществляются  50% от прейскурантной цены.

Архивные  справки о награждении медалью «За доблестный  труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.» выдаются бесплатно.

Экскурсии по архиву  для школьников, студентов, ветеранов труда и войны  проводятся бесплатно.

      Работа с каталогами читального зала, использование научно-справочного  аппарата  архива  проводится  бесплатно, кроме иностранных граждан.

      Хранение документов по личному составу  ликвидированных организаций, а также  депозитарное хранение документов  устанавливается  на основе договоров.

Срок исполнения тематических и социально-правовых запросов по документам на бумажной основе составляет до 30 календарных дней с момента регистрации запроса.

        За срочное исполнение запросов социально-правового характера при возможности:

- в течение 3 рабочих дней стоимость увеличивается на 100%

- в течение  10 календарных дней стоимость увеличивается на 50%

        За срочное исполнение тематического запроса в срок до 15 календарных дней стоимость увеличивается на 100%.

            Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен утраченной или испорченной, а также в других случаях  производится  в срок до 1 года с момента регистрации запроса  и оплачивается в размере 50 сомов.

            При работе с аудиовизуальными документами стоимость работ и услуг может меняться в зависимости от полноты комплекса технологических процессов и операций, подготовительных и вспомогательных работ, определяемых договором (с заказчиком).  К стоимости работ и услуг могут  добавляться затраты на приобретение необходимых материалов (кассет, дисков, фотопленки, фотобумаги, транспортные услуги и. т.д.), оплата работ, оказываемых другими организациями и учреждениями (например, оплата художникам за оформление выставки, сторонним организациям за перегон кинопленки на другие носители).

            За срочное исполнение тематических запросов и изготовление копий аудиовизуальных документов в коммерческих целях, а также для иностранных потребителей (организации,  граждане)  цены  увеличиваются в трехкратном размере.

            При  выполнении   следующих работ или услуг применяются договорные цены:

- за повторное использование ранее изготовленных и находящихся у пользователей копий архивных киновидеофотофонодокументов;

- за повторное использование ранее изготовленных и находящихся у пользователей копий киновидеофотофонодокументов третьей стороной;

- при изготовлении копий с исходных документов пользователя;

- при изготовлении цифровых фотокопий на CD/DVD (с фото- и кинодокументов) с разрешением, не указанным в Прейскуранте цен;

- при выполнении копий аудиовизуальных документов государственный архив согласно договору вправе предусматривать авансирование в размере до 30 % от общей стоимости.

            За нарушение сроков возврата документов, порчу и утерю документов, взятых во временное пользование, юридические и физические лица несут ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики.

            Настоящий  Прейскурант цен на основные виды работ и услуг, выполняемые  государственными архивными учреждениями, действует  до замены новым.

 

Наименование видов работ и услуг

Единица изм.

Стоимость

  (в сомах)

1

2

3

I -ЧАСТЬ.  РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

 1. Подготовка документов к сдаче на государственное хранение -

научно-техническая обработка документов

1.1.Формирование дел, систематизация и  экспертиза документов, нумерация листов :

 

 

- дел постоянного хранения (без подшивки дел)

дело

42

- по личному составу (без подшивки дел)

дело

31

- личные дела (с подшивкой дел)

дело

21

1.2. Подшивка дел:

 

 

-от 50 до 100 листов

дело

10

-от 100 до250 листов

дело

35

1.3 Переплет и брошюровка :

 

 

-брошюровка

брошюра

40

-толщина корешка до 4 см

дело

80

1.4. Отпечатка обложек, заверительных листов, описей, и сверка после отпечатки набор на компьютере и проверка набранного текста

лист

10

1.5 Составление внутренней описи

заголовок

5

1.6. Составление описей

заголовок

5

1.7. Оформление описей

опись

35

1.8. Выделение к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению и составление акта

дело

10

1.9. Составление акта, справки на недостающие дела

акт, справка

40

1.10. Составление акта о завершении работ по упорядочению документов и дел

акт

40

1.11. Составление оглавления  к описи

оглавление

10

1.12. Составление списка сокращенных слов

лист

5

1.13. Составление предисловия к описям дел

лист

194

1.14. Дезинфекция документов методом влажной обработки с полистной очисткой  (без материальных затрат)

дело

15

1.15. Обеспыливание дел

дело

5

1.16. Картонирование дел

(без материальных затрат)

дело

5

1.17 Реставрация документов

дело

15

1.18. Шифровка дел

дело

5

1.19. Написание ярлыка на коробках

коробка

5

2. Проведение занятий по архивному делу и делопроизводству    

2.1. Подготовка и проведение лекции

1 акад. час

300

2.2 Подготовка и проведение семинарских занятий

1 акад. час

450

2.3. Проведение экскурсий по архиву:

 

 

-обзорных

экскурсия

250

- тематических

экскурсия

200

2.4. Практическое и методическое руководство работой студентов

1 чел/час

20

3. Предоставление информации по запросам социально-правового и тематического характера физических и юридических лиц

3.1. Регистрация запросов

запрос

10

3.2. Исполнение запросов социально-правового характера о заработной плате и о подтверждении трудового стажа за просмотр дел в среднем за год, при подтверждении фактов:

 

 

-     просмотр дел за 1 год

сведения за 1 год

30

-     составление текста, набор текста на компьютере, считка

1 справка

28

3.3. Исполнение запросов физических лиц:

 

 

- о выделении земельного участка под строительство частного жилого дома

- о выделении квартир

- подтверждение имущественных прав для населения

 

архивная справка, копия, выписка по одному факту

300

- о государственных наградах, кроме медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»;

архивная справка, копия, выписка по одному факту

100

- о лицах, пострадавших от массовых репрессий, о реабилитации, об  эвакуации;

архивная справка, копия, выписка по одному факту

150

- о подтверждении фактов проживания на территории республики 

 

архивная справка, копия, выписка по одному факту

150

-остальных отдельных фактов, в том числе переименование городов, сел, улиц организаций, учреждений и т.д.

-о подтверждении фактов  личного характера

архивная справка, копия, выписка по одному факту

 150

- переименование г. Фрунзе на г. Бишкек

 

архивная справка, копия, выписка по одному факту

20

3.4. Исполнение запросов об имущественных правах для юридических компаний, адвокатских контор, адвокатов

архивная справка, копия, выписка по одному факту

400

3.5. Исполнение запросов тематического характера:

- об имущественной собственности и о земельных наделах хозяйствующих субъектов (юридических лиц)

архивная справка, копия, выписка по одному факту

 

400

3.6. Исполнение других запросов тематического характера:

 

 

- выявление и отбор документов по каталогу

карточка

5

- выявление и отбор документов по описям

заголовок

6

- выявление и отбор документов по делам:

 

 

- выявление и отбор документов по перечням

заголовок

10

- машинописный текст

единица хранения

10

-  рукописный разборчивый текст

единица хранения

10

- трудночитаемый , угасающий текст

единица хранения

20

- составление и отпечатка тематических   перечней

лист

200

- составление и отпечатка  текста ответа на тематический  запрос

лист

300

3.7. Копирование документов:

 

 

-  ксерокопирование

лист

3

-  фотографирование без вспышки

лист

6

-  сканирование

лист

9

3.8. Срочное исполнение запросов социально-правового характера,  запросов физических лиц и запросов о нотариальных действиях для юридических компаний, адвокатских контор, адвокатов при возможности:

 

 

- в течение 3 рабочих дней

архивная справка, копия, выписка

Стоимость увеличивается на 100%

- в течение 10 рабочих дней

архивная справка, копия, выписка

Стоимость увеличивается

на 50%

3.9. Срочное исполнение тематического запроса  до 15 дней

архивная справка, копия, выписка

Стоимость увеличивается  на 100 %

3.10. Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен утраченной или испорченной, а также в других случаях -  в течение 1 года

дубликат документа

50

 

3.11. Изготовление дополнительных экземпляров архивной справки по просьбе заявителя

1 экземпляр

50

3.12. Составление отрицательного ответа на запрос с рекомендациями

 

 

 

- без просмотра дел

архивная справка

20

- с просмотром дел

архивная справка

100

3.13 Предоплата от составляемой суммы за исполнение социально-правовых и тематических справок

архивная справка

30

4. Выдача документов во временное пользование из архивного фонда

вне территории архивного учреждения

4.1. Подготовка копий документов

 для выставок:

 

Стоимость

(в сомах)

- до 25 документов

копия документа

518

- до 50 документов

копия документа

864

- до 100 документов

копия документа

1728

4.2. Выдача документов, дел и литературы во временное пользование юридическим и физическим лицам кроме фондообразователей:

 

 

-на 1 раб. день

единица хранения

40

5. Подготовка отраслевых и индивидуальных номенклатур дел

для учреждений,  организаций, предприятий

 5.1. Составление номенклатуры дел

статья

20

5.2. Составление положений

 

 

- о ведомственных архивах

положение

231

- ЭК (ЦЭК) учреждений

положение

231

5.3. Разработка ведомственных перечней   с указанием сроков хранения:

 

 

- до 500 статей

перечень

5760

-свыше 500 статей

перечень

11520

- свыше 1000 статей

перечень

23040

5.4. Выдача заключения госархива

о документах  реорганизуемой, ликвидируемой организации:

заключение

300

6. Хранение документов по инициативе заявителя

6.1. По личному составу (ежегодно)

единица хранения

20

6.2. Личных дел (ежегодно)

единица хранения

10

6.3. Депозитарное хранение

единица хранения

по договору

7. Использование архивных документов иностранными гражданами и по их запросам

7.1. Исполнение запросов социально-правового характера по документам 1 государственного архива

 

Стоимость

(в сомах)

7.1.1. о заработной плате,

о рабочем времени (в т.ч. количество отработанных дней, дней отпуска и болезни и т.д.):

 

 

-за 5 лет;

запрос

1930

- свыше 5 лет за каждый год

запрос

187

7.1.2. о подтверждении трудового стажа, учебы

запрос

1930

7.1.3. о подтверждении отдельных фактов

запрос

1930

7.1.4. Отрицательный ответ

ответ

245

7.2. Исполнение запросов  социально-правового характера по документам 1 ведомственного архива     (для МИДа):

 

 

7.2.1. о заработной плате,

о рабочем времени (в т.ч. количество отработанных дней, дней отпуска и болезни и т.д.):

 

 

-за 5 лет;

запрос

1536

-свыше 5 лет за каждый год

 

187

7.2.2. о подтверждении трудового стажа, учебы

запрос

1536

7.3. о подтверждении отдельных фактов

запрос

1536

7.4. Отрицательный ответ

ответ

245

7.5. Исполнение запросов тематического характера:

 

 

- выявление и отбор документов по каталогу

карточка

10

  - выявление и отбор документов по описям

заголовок

12

- выявление и отбор документов по делам

 

 

машинописный текст

документ

20

рукописный разборчивый текст

документ

26

трудночитаемый , угасающий текст

документ

40

- подготовка тематических перечней

м. лист

400

- составление текста тематического запроса, отпечатка и считка

м.лист

400

7.6. Срочное исполнение тематического запроса до 15 дней

архивная справка

Стоимость увеличивается до 100%

7.7. Выдача в читальный зал:

 

 

 

- оформление бланка заказа на выдачу дел,

бланк

5

- выдача описей, перечней, путеводителей  и др.

единица

10

- выдача дел, подшивок газет

единица хранения

20

7.8. Копирование документов:

 

 

- ксерокопирование

лист

50

- фотографирование без вспышки

фото

100

- сканирование

лист, фото

150

         

II -ЧАСТЬ. РАБОТА  С АУДИОВИЗУАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

8. Исполнение запросов, проведение экскурсии, работа в читальном зале архива

Наименование услуг

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

 

 

 

8.1. Составление ответа на запрос

 

1 запрос

500

8.2. Проведение экскурсий по архиву:

 

 

- для организаций, учреждений

1 экскурсия

1000

- работа в читальном зале архива для иностранных граждан (за 1 день)

1 день

200

 

 

9. Изготовление копий и выдача во временное пользование фотодокументов

 

 

Наименование услуг

 

Единица измерения

Стоимость

 (в сомах)

до 1946г.

с1946г.

1

2

3

4

9.1. Изготовление цифровых фотокопий на СД/DVD заказчика (без реставрации):

 

 

 

- формат записи JPG

 

 

 

300 dpi

1 ед. хр.

100

70

600 dpi

1 ед. хр.

180

100

- формат записи TIF

 

 

300 dpi

1 ед. хр.

160

130

600 dpi

1 ед. хр.

240

160

9.2. Выдача во временное пользование фотодокументов сторонним организациям для копирования на 1 сутки

1 ед. хр.

500

300

 

 


10. Предоставление кинодокументов для работы в просмотровом зале

и выдача их во временное пользование

 

№п/п

Наименование услуг

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

4

10.1.

Просмотр кинодокументов на звукомонтажном столе

1 ед.хр.

200

10.2.

Просмотр кинодокументов в кинозале архива

 

1 ед.хр.

400

10.3.

 

Выдача во временное пользование кинодокументов до 3-х суток

 

 

 

- позитив

1 ед.хр.

500

 

- негатив

1 ед.хр.

1000

 

-фоно

1 ед.хр

700

10.4.

Копирование кинодокумента с экрана

1 ед.хр.

500

 

 

Примечание: Восстановление кинодокументов, поврежденных заказчиком, производится за его счет по цене 200 сом за 1 погонный метр.

 

 

 

 

 1. Предоставление видеодокументов на DVD дисках для просмотра

в архиве,   изготовление их копий и перевод видеозаписей

на другой вид носителя (оцифровка)

№п/п

Наименование услуг

 

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

4

11.1.

Просмотр видеодокументов в архиве

1 ед.уч.

120

11.2.

Изготовление копий видео документов на диске заказчика: (без реставрации)

сек.

0,5

11.3.

Перевод видеозаписи на другой вид носителя на диск заказчика (оцифровка)

- оцифровка  VHS

 

 

 

мин.

 

 

 

20

 


 1. Предоставление фонодокументов для прослушивания архиве,

изготовление их копий и перевод звукозаписи

на другой вид носителя (оцифровка)

№№

п/п

Наименование услуг

 

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

4

12.1.

Прослушивание фонодокументов

в архиве

1 ед. уч.

120

12.2.

Изготовление копий фонодокументов на диске заказчика: (без реставрации)

 

 

 

- с грампластинки

cек.

5

 

- с магнитной фонограммы, аудиокассеты

cек.

3

 

- с CD/DVD

cек.

3

12.3.

Перевод звукозаписи на другой вид носителя (оцифровка) на диск заказчика:

 

 

 

- оцифровка аудиокассет, микрокассет для диктофона

мин.

20

 

- оцифровка магнитной ленты, грампластинок

мин.

20

13. За срочное исполнение тематических запросов и изготовление копий аудиовизуальных документов при возможности:

 •  в течение  3 рабочих дней стоимость увеличивается на 100%
 • в течение 10 календарных дней стоимость увеличивается на 50%

 

14. При исполнении тематических запросов и изготовление копий аудиовизуальных документов в коммерческих целях, для иностранных организаций и граждан стоимость увеличивается трехкратном размере

 

 

 

 

Директор Архивного агентства

при Государственной регистрационной

службе при Правительстве

Кыргызской Республики                                                                            О.  Ахмедов

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик архив мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтарына тарифтердин прейскурантын макулдашуу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы №637 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү(иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо” тартибинин жана Кыргыз Республикасынын

 Өкмөтүүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы “Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестирин (тизмесин) бекитүү жөнүндөгү” № 85 токтомунун негизинде буйрук кылам:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Мамлекеттик архив мекемелери тарабынан кө рсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын тарифтеринин прейскуранты берилген материалдардын негизинде, тиркемеге ылайык макулдашылсын.
 2. Берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Архив агенттигинин жетекчилигине жүктөлсүн.
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Архив агенттиги:
 • 10 күндүк мөөнөттө бул прейскурантты бекитсин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине берсин.

Белгиленген мөөнөттө бекитилген прейскурант берилсе бул буйрук жараксыз болуп эсептелет;

 • бул прейскуранттын тарифин мамлекеттик жана расмий тилдерде керектөөчүлөр үчүн көрүнүктүү жерге жайгаштырсын.
 1. Бул прейскурант бекитилген күндөн тартып күчүнө кирет.
 2. Акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу бөлүмү:
 • бул буйруктун  мамлекеттик жана расмий тилдердеги биринчи нускасын адамдык ресуртарды башкаруу жана иш кагаздары бөлүмүнө сактоого өткөрүп берсин;
 • бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги экинчи нускасын  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Архив агенттигине жиберсин;
 • тарифтердин бекитилген прейскурантын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин расмий сайтына жайгаштырсын.
 1. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарына А.Ш. Мамбеткуловго жүктөлсүн.

 

 

Директор                              Б.К. Казаков

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

архив мекемелеринин  акы алып кызмат көрсөтүү

БАА ЧЕНЕМДЕРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            2016-жылдын

                                                  16 июль ишке киргизилет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек- 2016

 

 

 

КИРИШ СӨЗ

 

Бул  БАА ЧЕНЕМДЕРИ  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 10-февраль 2012-ж. №85 “Аткаруу бийлик органдарынын, алардын курамдык бөлүктөрүнүн жана ведомстволук  баш ийүүдөгү мекемелери тарабынан кызмат көрсөтүүнүн Бирдик реестри (тизмеси)” токтомунун, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин № 3/3849 29.08. 2007-ж. макулдашуусунан өткөрүлүп,  Кыргыз Республикасынын  Мамлекеттик архив агенттигинин 31.10.2007-ж. №51/1 буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик архивдеринде негизги иштердин аткарылуу  мөөнөттөрүнүн  Типтүү ченеминин”, 1 адам-минутадагы эмгек наркынын жана ошондой эле кинофотофонодокументтер боюнча кызмат көрсөткөндөгү сарпталуучу материалдарды, каражаттарды пайдалангандагы чыгымдардын нарктарынын эсебинин негиздеринде иштелип чыкты.

БАА ЧЕНЕМДЕРИНДЕ Кыргыз Республикасынын архив кызматынын эрежелерине жана башка ченемдик талаптарына ылайык аткарылган иштин бардык технологиялык процесстери жана операциялары, анын ичинде негизги, даярдоочу жана көмөкчү иштеринин  баалары камтылган.

БАА ЧЕНЕМДЕРИ эки бөлүктөн турат:

1-бөлүк - кагаз  негизиндеги  документтер менен иштөө;

2-бөлүк кино, видео, фото, фоно документтери менен иштөө.

1-бөлүгү 7 бөлүмчөдөн туруп, анын ичинде “Чет мамлекеттердин аймагында туруктуу жашаган жарандардын  архив документтеринен пайдалануусу”  бөлүмчөсү да кирет.

КМШ мамлекеттеринин жарандарынан   кабыл алынган суроо-талаптардын жооп маалыматтары  КМШ мамлекеттер  аралык  келишимдердин негизинде  акысыз аткарылат:

- КМШ  мамлекеттеринин  жарандарынан почта байланышы (электрондук почта) аркылуу  кабыл алынган суроо-талаптарынын жооп маалыматтары акысыз аткарылат.

- КМШ  мамлекеттеринин  жарандарынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик  архивдерине  жекече кайрылуу аркылуу  алган архивдик маалымкаттарынын төлөм баасы Кыргыз  Республикасынын жарандарынын деңгээлинде  алынат.

Архив мекемелерине төмөнкү мекеме-уюмдардан келип түшкөн суроо-талаптар  акысыз  аткарылат:

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараты (тематикалык суроо-талаптар гана)
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин аппараты (тематикалык суроо-талаптар гана)
 3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (тематикалык суроо-талаптар гана)
 4. Балдар үйлөрү
 5. Майыптар үйлөрү
 6. Кызыл крест жана Кызыл жарым ай коомдору
 7. Кыргыз Республикасынын архив  кызматынын мекемелери  (кызматкерлери);  
 8. Соттордон, прокуратура органдарынан, КР ИИМ, КР УКК, КР ЭККМК (кылмыш иши козголгон учурларда белгиленген тарипте);
 9. Фонд түзүүчү мекемелер (тематикалык суроо-талаптар гана)

 

Эскертүү: 50 барактан  ашкан документтердин көчүрмөлөрү    суроо-талап ээсинин кагаз менен камсыздоо шартында аткарылат.

  Төмөнкү категориядагы жарандардын укуктук-ченемдик мүнөздөгү суроо талаптары акысыз тейленет. (ээлик кылуу укуктары тууралуу талаптардан бөлөгү; ал эми видеофотофоно документтеринен  алынган көчүрмөлөр  үчүн  ченемдик баанын  50% төлөнөт).

 1. Советтер Союзунун жана Социалисттик эмгектин баатырлары
 2. “Баатыр эне”, “Эне даңкы” орденинин  ээлери
 3. Улуу Ата-мекендик согуштун катышуучулары
 4. Улуу Ата-мекендик согуштун майыптары
 5. Бала кезинен  ооруган майыптар
 6. Интернационалист - жоокерлер
 7. Чернобль АЭС кырсыгын жоюуга  катышкандар
 8. Баткен окуясынын катышуучулары
 9. 2010-жылдагы апрель окуясынын катышуучулары
 10. Багар  кишиси жок пенсия, жөлөк пул алуучулар

    Пенсиядагы ардагерлер жана 1,2,3 группадагы  майыптар  социалдык-укуктук маанидеги жана тематикалык суроо- талаптарынын аткарылышы үчүн ченемдик баанын 50% төлөйт.

 “1941-1945-жж. Улуу Ата-мекендик согуш мезгилинде күжүрмөн эмгеги үчүн” медалы менен сыйлангандыгы тууралуу маалымат акысыз берилет.

Мамлекеттик архив мекемелеринде жүргүзүлүүчү экскурсиялар мектеп окуучулар, студенттер, эмгектин жана согуштун ардагерлери үчүн  акысыз өткөрүлөт.

Мамлекеттик архив мекемелеринин окуу залдарындагы каталогдор, архивдин илимий-маалымдагыч аппараттары менен иштөө (чет элдик жарандардан башкаларына) акысыз жүргүзүлөт.

Жоюлган мекеме-уюмдардын, ишканалардын документтерин  кабыл алып сактоо жана депозитардык сактоо өз ара келишим баада жүргүзүлөт.

Кагаз  негизиндеги  документтер боюнча   тематикалык жана социалдык-укуктук багыттагы маалымат берүү, суроо-талап катталган күндөн  баштап 30 күндүк мөөнөттө аткарылат.

Социалдык- укуктук мүнөздөгү  суроо- талаптар кыска мөөнөттө аткарылса мүмкүнчүлүктөр учурда:

             -      3 жумушчу күндүк мөөнөттөгү   баасы - 100%   көтөрүлөт

             -     10 календардык күндүк мөөнөттөгү баасы - 50% көтөрүлөт.

Тематикалык талаптар 15 календардык күнгө чейинки  кыска мөөнөттө аткарылса, баасы 100% көтөрүлөт.

Архивдик маалыматтын көчүрмөсү (дубликаты),  жоготуп алынган, же жараксыз болуп калган маалыматтын кайталанып берилиши жана башка айрым учурлардагы  суроо-талаптардын аткарылышы суроо-талап  катталган мезгилден 1 жыл өтпөгөн мөөнөттө болсо, 50 сом төлөнүп алынат.

Аудиовизуалдык документтер менен иштөөдө талапкер менен түзүлгөн келишим баа технологиялык процесстерге, операцияларга, даярдоо жана көмөкчү иштерге карата өзгөрүшү мүмкүн. Жумуштун наркына ишти аткарууга керектелүүчү каражаттарга  (кассеталар, дискалар, фотопленкалар, фотокагаздар, транспорттук чыгымдар, ж.б.)  кеткен чыгымдар, башка уюмдарга жана мекемелерге сарпталуучу ( мисалы, көргөзмөнү жасалгалоого сүрөтчүгө, кинопленкадагы материалды бөлөк материалга көчүрүп жазууга) кеткен чыгымдар кошулат.

Тематикалык талаптарды чукул мөөнөттө аткаруу, аудиовизуалдык материалдарды коммерциялык максатта колдонуу үчүн алуу, чет мамлекеттик колдонуучулар ( уюмдар жана жарандар) үчүн аткарууда баасы үч эсеге көтөрүлөт.

Төмөндөгү  жумуштарды аткарууда  келишим баалары колдонулат:

- колдонуучунун ээлигиндеги мурда даярдалган  киновидеофотофоно документтеринин    көчүрмөлөрүнүн  экинчи ирет колдонуусунда;

-колдонуучунун ээлигиндеги мурда даярдалган  киновидеофотофоно документтеринин  көчүрмөлөрүн  үчүнчү тарап  колдонуусунда;

- көчүрмөлөрдү колдонуучунун түп нускаларынан даярдоодо;

- CD/DVD ( фото жана кинодокументерден) сан-арип фотокөчүрмөлөрүн  БАА ЧЕНЕМде  көрсөтүлбөгөн техникалык  талапта даярдоодо;

-аудиовизуалдык документтердин көчүрмөлөрүн даярдоодо мамлекеттик архив келишим боюнча 30%  аванс  төлөмүн алууга акылуу. 

Юридикалык жана жеке жактар убактылуу колдонууга алган документтерди мөөнөтүндө кайтарылбаса, жоготсо, же бузса   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылат.

Архив мекемелери тарабынан аткарылуучу негизги жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн ушул БАА ЧЕНЕМИ  жаңысы менен алмашканга чейин колдонулат.

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

1 -БӨЛҮК. КАГАЗ  НЕГИЗИНДЕГИ  ДОКУМЕНТТЕР МЕНЕН ИШТӨӨ

     1.  Документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүүгө даярдоо-

документтерди илимий-техникалык жактан иштеп чыгуу

 

1.1. Көктөмөлөрдү (дело) түзүү, документтерди иретке келтирүү, экспертизалоо, барактарын номерлөө

 

 

-туруктуу сакталуучу көктөмөлөр ( көктөлбөгөнү)

көктөмө

42

- өздүк курам боюнча (көктөлбөгөнү)

көктөмө

31

- Өздүк   делолор (личные дела)    ( көктөлгөнү)  

көктөмө

21

1.2. Көктөмөлөрдү тигүү (подшивка дел)

 

 

- 50 дөн 100 баракка чейин

көктөмө

10

- 100 барактан 250 баракка чейин

көктөмө

35

1.3. Мукабалоо жана китепчелөө (брошюралоо)

 

 

- брошюралоо

брошюра

40

-мукаба калыңдыгы 4 см  чейин

көктөмө

80

1.4. Тыш барагын, тизмекти, барактарды компьютерде   терүү, басылып чыккандарды текшерүү

барак

10

1.5. Ички тизимди түзүү

аталышы

5

1.6. Тизим түзүү

аталышы

5

1.7. Тизимдерди  тариздөө (оформление)

тизим

35

1.8. Сактоого алынбай турган документтерди жана көктөмөлөрдү акт түзүү менен жок кылууга бөлүп чыгаруу

көктөмө

 

10

1.9. Жетишпеген көктөмөлөргө акт түзүү, маалымкат даярдоо

акт

маалымкат

40

1.10. Документтерди жана көктөмөлөрдү иреттөө жумуштарынын  бүткөрүлгөндүгү тууралуу акт түзүү

акт

40

1.11. Тизимдин баш сөзүн түзүү

баш сөз

10

1.12. Кыскартылган сөздөрдүн тизмесин түзүү

аталыштары

5

1.13. Тизимдерге кириш сөз түзүү (предисловие)

барак

194

1.14. Ар бир баракты тазалоо менен документтерге нымдуу дезинфекциялоо (материалдык чыгымсыз)

көктөмө

15

1.15. Көктөмөлөрдү чаңдан арылтуу 

көктөмө

5

1.16. Көктөмөлөрдү кутулаштыруу (материалдык чыгымсыз)

көктөмө

5

1.17. Документтерди реставрациялоо

көктөмө

15

1.18. Делолорду шифрлөө (шифровка)

көктөмө

5

1.19. Коробка ярлыктарын  жазуу

коробка

5

2. Иш   кагаздарын жүргүзүү ( делопроизводство) 

жана архив иши боюнча окууларды өткөрүү

 

2.1. Лекция даярдоо жана өткөрүү

1 акад. саат

300

2.2. Семинар даярдоо жана өткөрүү

1 акад. саат

450

2.3. Архив боюнча экскурсия өткөрүү:

 

 

- жалпы (обзорных)

экскурсия

250

- тематикалык  

экскурсия

200

2.4. Студенттердин ишине  практикалык

жана усулдук жетекчилик кылуу

1адам /1 саат

20

3.  Жарандарга жана юридикалык жактарга социалдык-укуктук

 жана тематикалык маанидеги суроо-талаптарына маалымат берүү

 

3.1. Суроо-талаптарды каттоо

суроо-талап

10

3.2. Айлык маянасы, эмгек стажысы тууралуу суроо-талаптарды аткаруу үчүн так чыккан, орто эсеп менен бир жылдык маалымат топтолгон көктөмөлөрдү карап чыгуу, фактылар аныкталса

 

 

- 1 жылдык маалымат үчүн  

1 жылдык маалымат

30

- тексти түзүү, компьютерде терүү, текшерип чыгуу

1 маалымкат

28

3.3. Жеке адамдардын суроо-талаптарын аткаруу:

 

 

- менчик үй курууга жер тилкеси бөлүнгөндүгү тууралуу

- квартира бөлүнгөндүгү тууралуу

- элдин менчик укугун тастыктаган маалымат  (нотариалдык иш)

 

архивдик маалымкат,  көчүрмө

 1 фактыга

300

 

- мамлекеттик сыйлыктар  тууралуу  “1941-1945-жж. Улуу Ата-Мекендик согуштагы күжүрмөн эмгеги үчүн” медалынан башка

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

100

- массалык репрессиядан жабыр тарткан, акталган, эвакуацияланган  жактар (адамдар) тууралуу 

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

150

-республиканын  аймагында жашагандыгы тууралуу

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

 

150

 

 

- шаар, айыл, көчөлөрдүн, уюмдардын, мекемелердин, ж.б. аталышынын  өзгөрүлгөндүгү  жана башка фактылар тууралуу

- өздүк мүнөздөгү фактылар тууралуу

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

150

-Фрунзе шаарынын аталышынын  Бишкек болуп өзгөрүлгөндүгү тууралуу

архивдик маалымкат,

көчүрмө

 1 фактыга

20

3.4. Юридикалык уюмдардын, адвокаттык конторалардын, адвокаттардын нотариалдык

багыттагы суроо-талаптарын аткаруу 

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

400

3.5. Тематикалык багыттагы суроо-талаптарды аткаруу:

-  кожолуктардын (хозяйствующих субъектов) таандык мүлкү  жана менчик жер үлүштөрү  тууралуу (юридикалык жактар)

архивдик маалымкат,  көчүрмө

1 фактыга

400

3.6. Тематикалык багыттагы башка талаптарды аткаруу:

 

 

-каталог боюнча документтерди табуу жана иргөө

карточка

5

- тизимдер (опись) боюнча документтерди  иликтеп табуу  жана иргөө

 аталышы

6

- көктөмөлөр  боюнча документтерди табуу жана иргөө:

 

 

- тизмектер ( перечень) боюнча документтерди табуу

 жана иргөө

 аталышы

10

- машинкага  терилген текст

 сакт. бирд.

10

- даана окулган кол жазма текст

 сакт. бирд.

10

-өчүп бара жаткан, окуганга оор  келген текст

 сакт. бирд.

20

-тематикалык тизмекти (перечень) түзүү жана  терүү

барак

200

-тематикалык суроо-талапка жооптолуучу текстти түзүү жана терүү

барак

300

3.7. Документтерди көчүрмөлөө:

 

 

- ксерокөчүрмөсүн даярдоо

барак

3

- фотокөчүрмөсүн (чагылдыруусуз) даярдоо

барак

6

- сканер көчүрмөсүн даярдоо

барак

9

3.8. Юридикалык уюмдардын, адвокаттык конторалардын, адвокаттардын социалдык-укуктук багыттагы  нотариалдык мүнөздөгү суроо-талаптарын чукул мөөнөттө аткаруу 

 

 

- 3 күн аралыгында

архивдик маалымкат,  көчүрмө

Наркы

100% көбөйөт

- 10 күн аралыгында

архивдик маалымкат,  көчүрмө

Наркы

50% көбөйөт

3.9. Тематикалык  суроо-талапты 15 күн аралыгында чукул мөөнөттө аткаруу

архивдик маалымкат,  көчүрмө

Наркы

100% көбөйөт

3.10.  Жоголгон, же бузулган архивдик маалымкаттын түгөйүн (дубликатын)  1 жылдан ашпаган мезгилде берүү

документтин түгөйү

50

3.11. Арыз ээсинин суранычы боюнча  архивдик  маалымкаттын  кошумча  нускасын  берүү

1нуска

50

3.12. Суроо- талапка терс жоопту сунуш көрсөтүү менен түзүү:

 

 

-көктөмөлөрдү изилдебей туруп

архивдик маалымкат

20

- көктөмөлөрдү изилдеп чыгып

архивдик маалымкат

100

3.13. Социалдык-укуктук жана тематикалык суроо-талаптарды аткаруудагы алдын ала төлөм

архивдик

маалымкат

30

4.  Архив фондусунун документтерин архив мекемесинин

чегинен чыгарып убактылуу пайдаланууга берүү

 

4.1. Документтердин  көчүрмөлөрүн  көргөзмө даярдачууларга   берүү :                   

 

 

- 25 документке чейин

док. көч.

518

-50 документке чейин

док. көч.

864

-100 документке чейин

док. көч.

1728

4.2. Юридикалык жактарга,  жеке адамдарга (фонд түзүүчүлөрдөн  башка)документтерди, көктөмөлөрдү убактылуу пайдаланууга берүү:

 

 

 

 -1 жумуш күнүнө

 сакт. бирд.

40

5.  Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн тармактык

 жана жеке көктөмөлөрүнүн номенклатурасын даярдоо

 

5.1. Көктөмөлөрдүн номенклатурасын түзүү

берене

20

5.2. Жоболорду иштеп чыгуу:

 

 

- ведомстволук архивдин

жобо

231

- мекемелердин эксперттик комиссиясынын (ЭК),

борбордук эксперттик комиссиясынын (ЦЭК)

жобо

231

5.3. Сактоо мөөнөтүн көрсөтүү менен ведомстволук тизмектерин даярдоо:

 

 

- 500 беренеге чейин

тизмек

5760

- 500 беренеден  өйдө

тизмек

11520

- 1000 беренеден өйдө

тизмек

23040

5.4. Жоюлган, кайра уюшулган мекеме-уюмдарга архивдик тыянак (заключение) берүү

тыянак

300

6. Талапкердин демилгеси менен документтерди    сактоого алуу

 

6.1.Өздүк курам боюнча (жыл сайын)

1 сакт. бирд.

20

6.2. Өздүк делолор (жыл сайын)

1 сакт. бирд.

10

6.3. Депозитардык сактоо

1 сакт. бирд.

келишим боюнча

7. Чет мамлекеттерде туруктуу жашаган жарандардын

 архив документтеринен пайдалануу боюнча талаптарын аткаруу

 

7.1. Социалдык-укуктук багыттагы суроо-талап  бир мамархивдин документтеринин негизинде аткарылганда:

 

 

7.1.1. Иштеп тапкан маянасы тууралуу жана иштеген мезгили жөнүндө ( анын ичинде иштеген күндөрүнүн эсеби, өргүүдө (отпускада) болгону, ооруган күндөрү ж.б.):

 

 

- 5 жыл үчүн

суроо-талап

1930

- 5 жылдан ашкан ар бир жыл үчүн

суроо-талап

187

7.1.2. Эмгек стажысын, билим алгандыгын тастыктоо

суроо-талап

1930

7.1.3. Өзгөчө фактыларды тастыктоо

суроо-талап

1930

7.1.4. Терс жооп

жооп

245

7.2. Социалдык-укуктук багыттагы суроо-талап  бир  ведомстволук архив боюнча   аткарылганда ( КР  ИИМ үчүн):

 

 

7.2.1.  Эмгек маянасы жана иштеген мезгили  тууралуу (анын ичинде иштеген күндөрүнүн эсеби, өргүүдө (отпускада) болгону, ооруган күндөрү, ж.б.:

 

 

 

 

 

 

- 5 жыл үчүн

суроо-талап

1536

- 5 жылдан ашкан ар бир жыл үчүн

суроо-талап

187

7.2.2. Эмгек стажысын, билим алгандыгын тастыктоо

суроо-талап

1536

7.3. Өзгөчө фактыларды тастыктоо

суроо-талап

1536

7.4. Терс жооп

жооп

245

7.5. Тематикалык суроо-талаптарды аткаруу:

 

 

- документтерди каталог боюнча иргеп тандап алуу

карточка

10

- документтерди тизим боюнча иргеп тандап алуу

аталышы

12

документтерди көктөмөлөр боюнча иргеп тандап алуу:

 

 

- машинкага басылган текст

документ

20

- колго жазылган даана текст

документ

26

-өчүп бара жаткан, окуганга оор келген текст

документ

40

- тематикалык  тизмектерди (перечендерди) даярдоо

 басма барак

400

-тематикалык суроо-талаптын текстин түзүү, терүү, окуп текшерүү

басылган барак

400

7.6. Тематикалык суроо-талапты чукул мөөнөттө

 15 күнгө чейин аткаруу

архивдик маалымат

Наркы

100% көтөрүлөт

7.7. Окуу залына көктөмөлөрдү, документтердин тизимдерин (опистерин), тизмектерин (перечендерин), көрсөткүчтөрүн (путеводитель), газеталарды, ж.б.берүү

 

 

7.7. Окуу залына берүү:

 

 

- көктөмөлөрдү алуу заказ-бланкын тариздөө

бланк

5

- тизимдерди, тизмектерди, көрсөткүчтөрдү, ж.б.

бирдик

10

- көктөмөлөрдү, газеталарды

 сакт. бирд.

20

7.8. Документтердин   көчүрмөлөрүн даярдоо:

 

 

- ксерокөчүрмөлөрүн

барак

50

- фотокөчүрмөлөрүн (чагылдыруусуз)

фото

100

- сканер көчүрмөлөрүн

барак, фото

150

 

 

2-БӨЛҮК. АУДИОВИЗУАЛДЫК ДОКУМЕНТТЕР МЕНЕН ИШТӨӨ

 

8. Мекемелерди маалымдоо, экскурсиялар, архивдин окуу залында иштөө

 

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

8.1. Суроо-талапка  маалымат -жооп  түзүү

1 суроо-талап

500

8.2. Архив боюнча экскурсия өткөрүү:

 

 

-уюмдар, мекемелер  үчүн

1 экскурсия

1000

-чет элдик жарандардын окуу залында иштеши

1 күн

200

 

 

 1. Фотодокументтердин  көчүрмөлөрүн даярдоо

жана фотодокументтерди  убактылуу колдонууга берүү

 

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы (сом менен)

1946-ж. чейин

1946-ж.

кийин

1

2

3

4

9.1. Заказчиктин  СД/DVDне  санарип фото көчүрмөлөрүн даярдоо  ( реставрациясыз):

 

 

 

- жазуу форматы JPG

 

 

 

300 dpi

1 сакт. бирд.

100

70

600 dpi

1 сакт. бирд.

180

100

- жазуу форматы  TIF

 

 

 

300 dpi

1 сакт. бирд.

160

130

600 dpi

1 сакт. бирд.

240

160

9.2.  Талапкер  уюмдарга фотодокументтердин көчүрмөлөрүн  тартып алуу үчүн  убактылуу пайдаланууга берүү (1 суткасы)

1 сакт. бирд.

500

300

 

 

 1. Кинодокументтер менен  архив чегинде иштөө

жана аларды  убактылуу пайдаланууга берүү

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

10.1. Кинодокументтерди үн монтаждоочу столдо кароо

1 сакт. бирд.

200

10.2. Кинодокументтерди   кинозалда  көрүп чыгуу

1 сакт. бирд.

400

10.3. Кинодокументтерди  3 суткага чейинки мөөнөткө  убактылуу пайдаланууга берүү:

 

 

- позитив

1 сакт. бирд.

500

- негатив

1 сакт. бирд.

1000

-фоно

1 сакт. бирд.

700

10.4. Кинодокументти экрандан көчүрүү

1 сакт. бирд.

500

 

Эскертүү: Заказчик тарабынан  бузулган  кинодокументтердин  бир  погондук метри  200 сомдон  анын эсебинен мурдагы  калыбына келтирилет.

 

 

11. DVD дискалардагы  видеодокументтер  менен  архив чегинде иштөө,

  көчүрмөлөрүн даярдоо жана видеожазмаларды сан-арип негизине түшүрүү

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

11.1. Видеодокументтерди архивдин залында карап чыгуу

1 сакт. эсеби

120

11.2. Заказчиктин  дискасына видеодокументтердин  көчүрмөсүн түшүрүп берүү  (реставрациясыз):

1сек.

0,5

11.3. Видеожазмаларды сан-арип негизине түшүрүү

- VHS

мин.

20

 

 

12. Фонодокументтер менен  архив чегинде иштөө, алардын көчүрмөлөрүн даярдоо жана үнжазмаларды санарип негизине түшүрүү

 

Иштин жана кызмат көрсөтүүнүн аталыштары

Ченем бирдиги

Наркы

(сом менен)

1

2

3

12.1. Фонодокументерди архивдин  ичинде угуу

1 сакт. эсеби

120

12.2.  Заказчиктин дискасына   фоно

документтердин көчүрмөлөрүн түшүрүү (реставрациясыз):

 

 

-  грампластинкадан

cек.

5

-  магниттик фонограммадан, аудиокассетадан

cек.

3

-  CD/DVDден

cек.

3

12.3.Үн (санарип )  жазылмаларын заказчиктин бөлөк негиздеги (носитель) дискасына  түшүрүү

 

 

-  диктофон үчүн колдонулуучу аудио, микрокассеталарды сан-арип негизине  түшүрүү

мин.

20

-магниттик ленталардын, грампластинкалардын  үн жазылмаларын санарип негизине көчүрүү

мин.

20

13. Тематикалык талаптарды чукул мөөнөттө аткаруу жана аудиовизуалдык документтердин  көчүрмөлөрүн даярдоодо мүмкүнчүлүктөр учурда:

-   3 жумушчу күнгө чейинки  наркы 100% көтөрүлөт

-  10 календардык күнгө чейинки наркы 50% көтөрүлөт

 

14. Тематикалык талаптарды аткарууда жана аудиовизуалдык документтердин  көчүрмөлөрүн  чет мамлекеттик уюмдар жана жарандар үчүн коммерциялык максатта пайдаланууга даярдалса  -  наркы үч эсеге көтөрүлөт

 

 

 

КР Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик каттоо

кызматынын алдындагы

архив агенттигинин директору                                                                         О.К. Ахмедов

 

 


 

 

О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Государственными архивными учреждениями Кыргызской Республики

 

На основании Порядка определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы), утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2000 года №637 и Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными  подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85, приказываю:

 

 1. Согласовать прейскурант тарифов на платные услуги, оказываемые Государственными архивными учреждениями Кыргызской Республики и соответствии с представленными материалами согласно приложению.
 2. Ответственность за достоверность представленных данных возложить на руководство Архивного агентства при Государственной ргистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики.
 3. Архивному агентству при при Государственной ргистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики:
 • В 10-дневный срок утвердить настоящий прейскурат тарифов и представить в Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.

При представлении утвержденного прейскуранта тарифа в указанный срок, настоящий приказ считается недействительным:

 • разместить настоящий прейскурант тарифов на государственном и официальном  языках на видном для потрибителей месте.
 1. Настоящий прейскурант тарифов вступает в силу с даты его утверждения.
 2. Отделу регулирования платных услуг.
 • первый экземпляр на государственном и официальном языках настоящего приказа передать на хранение в отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства:
 • второй экземпляр на государственном и официальном языках настоящего приказа направить в Архивное агентство при при Государственной ргистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики.
 • Утвержденный прейскурант тарифов разместить на официальном сайте Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.
 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на А.Ш. Мамбекулова, заместителя директора Государственного агентства антимонопольного регулирования при  Правительстве Кыргызской Республики.

 

 

Директор                                                                               &np align=/tr 245p align=td style=/p#1257;л/strong 500#1199;рnbsp;olnbsp;bsp;   &nbp align=center - тизимдерди, тизмектерди, к width:92px;nbsp;#1199;н#1257;лnbsp;sp;                            Б.К. Казаков


 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные работы и услуги,

выполняемые государственными архивными

учреждениями Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Вводится в действие

                                                                                                         с 16 июля  2016 г.

 

 

 

 

Бишкек -2016 


 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

            Настоящий ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН разработан на основании постановления Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85 «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», «Типовых норм времени и выработки на основные виды работ, выполняемых в государственных архивах Кыргызской Республики», утвержденных приказом Государственного архивного агентства Кыргызской Республики от 31 октября 2007 г. № 51/1, согласованных с Министерством  труда и социального развития Кыргызской Республики от 29 августа 2007 года № 3/3849, на основе расчета себестоимости работы 1 человека в минуту, а также себестоимости затрат материалов и амортизации оборудования  при предоставлении услуг по кино,видео,фото,фоно документам.

            В ПРЕЙСКУРАНТЕ учтена стоимость выполнения всего комплекса технологических процессов и операций, в том числе основных, подготовительных и вспомогательных работ  согласно правилам и другим нормативным требованиям архивной службы Кыргызской Республики.

            Настоящий ПРЕЙСКУРАНТ  цен состоит из  2 частей:

1- часть – работа с документами на бумажной основе;

2 -часть –  работа с кино видео, фото, фоно документами.

1- часть  состоит из 7  разделов, в том числе «Использование архивных документов гражданами, постоянно проживающими на территории иностранного государства».

Запросы от граждан стран СНГ, так как имеется соглашение между государствами стран СНГ о предоставлении архивной информации и, так как другие страны СНГ запросы социально-правового характера исполняют бесплатно, в целях не нарушения международного соглашения:

-запросы социально-правового характера граждан стран СНГ поступившие по почте (электронной почте) исполняются бесплатно;

-при личном обращении граждан стран СНГ в государственные архивы Кыргызской Республики оплата за исполнение запросов социально-правового характера взимается на уровне граждан Кыргызской Республики.

Архивные  учреждения оказывают бесплатные услуги за исполнение запросов:

 1. Аппарата Правительства Кыргызской Республики (только тематические запросы)
 2. Аппарата Президента Кыргызской Республики (только тематические запросы)
 3. Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (только тематические запросы)
 4. Детских домов
 5. Домов инвалидов
 6. Общества Красного креста и Красного полумесяца
 7. Учреждения (работники) архивной  службы Кыргызской Республики.
 8. Судов, органов прокуратуры, МВД КР, ГКНБ КР, ГСБЭП КР (при возбуждении дела в установленном порядке)
 9. Учреждений - фондообразователей (только тематические запросы)

Примечание: Копирование документов свыше  50 листов осуществляется при предоставлении заявителем  писчей бумаги.

Следующим категориям граждан исполнение запросов социально-правового характера осуществляется бесплатно, кроме запросов об имущественных правах и изготовления копий видеофотофонодокументов (оплата 50%  от прейскурантной цены):

 1. Героям Советского  Союза и Социалистического труда
 2. Лицам, имеющим звание   «Мать - героиня»
 3. Участникам  Великой Отечественной войны
 4. Инвалидам Великой Отечественной войны
 5. Инвалидам с  детства по болезни
 6. Воинам - интернационалистам
 7. Ликвидаторам  аварии в Чернобыльской АЭС
 8. Участникам баткенских событий.
 9. Героям апрельских событий 2010 года

   10. В связи с потерей кормильца для установления пособия (пенсии)

Пенсионерам и инвалидам (1,2,3-групп)  исполнение запросов  социально-правового и тематического характера  осуществляются  50% от прейскурантной цены.

Архивные  справки о награждении медалью «За доблестный  труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.» выдаются бесплатно.

Экскурсии по архиву  для школьников, студентов, ветеранов труда и войны  проводятся бесплатно.

      Работа с каталогами читального зала, использование научно-справочного  аппарата  архива  проводится  бесплатно, кроме иностранных граждан.

      Хранение документов по личному составу  ликвидированных организаций, а также  депозитарное хранение документов  устанавливается  на основе договоров.

Срок исполнения тематических и социально-правовых запросов по документам на бумажной основе составляет до 30 календарных дней с момента регистрации запроса.

        За срочное исполнение запросов социально-правового характера при возможности:

- в течение 3 рабочих дней стоимость увеличивается на 100%

- в течение  10 календарных дней стоимость увеличивается на 50%

        За срочное исполнение тематического запроса в срок до 15 календарных дней стоимость увеличивается на 100%.

            Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен утраченной или испорченной, а также в других случаях  производится  в срок до 1 года с момента регистрации запроса  и оплачивается в размере 50 сомов.

            При работе с аудиовизуальными документами стоимость работ и услуг может меняться в зависимости от полноты комплекса технологических процессов и операций, подготовительных и вспомогательных работ, определяемых договором (с заказчиком).  К стоимости работ и услуг могут  добавляться затраты на приобретение необходимых материалов (кассет, дисков, фотопленки, фотобумаги, транспортные услуги и. т.д.), оплата работ, оказываемых другими организациями и учреждениями (например, оплата художникам за оформление выставки, сторонним организациям за перегон кинопленки на другие носители).

            За срочное исполнение тематических запросов и изготовление копий аудиовизуальных документов в коммерческих целях, а также для иностранных потребителей (организации,  граждане)  цены  увеличиваются в трехкратном размере.

            При  выполнении   следующих работ или услуг применяются договорные цены:

- за повторное использование ранее изготовленных и находящихся у пользователей копий архивных киновидеофотофонодокументов;

- за повторное использование ранее изготовленных и находящихся у пользователей копий киновидеофотофонодокументов третьей стороной;

- при изготовлении копий с исходных документов пользователя;

- при изготовлении цифровых фотокопий на CD/DVD (с фото- и кинодокументов) с разрешением, не указанным в Прейскуранте цен;

- при выполнении копий аудиовизуальных документов государственный архив согласно договору вправе предусматривать авансирование в размере до 30 % от общей стоимости.

            За нарушение сроков возврата документов, порчу и утерю документов, взятых во временное пользование, юридические и физические лица несут ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики.

            Настоящий  Прейскурант цен на основные виды работ и услуг, выполняемые  государственными архивными учреждениями, действует  до замены новым.

 

Наименование видов работ и услуг

Единица изм.

Стоимость

  (в сомах)

1

2

3

I -ЧАСТЬ.  РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

 1. Подготовка документов к сдаче на государственное хранение -

научно-техническая обработка документов

1.1.Формирование дел, систематизация и  экспертиза документов, нумерация листов :

 

 

- дел постоянного хранения (без подшивки дел)

дело

42

- по личному составу (без подшивки дел)

дело

31

- личные дела (с подшивкой дел)

дело

21

1.2. Подшивка дел:

 

 

-от 50 до 100 листов

дело

10

-от 100 до250 листов

дело

35

1.3 Переплет и брошюровка :

 

 

-брошюровка

брошюра

40

-толщина корешка до 4 см

дело

80

1.4. Отпечатка обложек, заверительных листов, описей, и сверка после отпечатки набор на компьютере и проверка набранного текста

лист

10

1.5 Составление внутренней описи

заголовок

5

1.6. Составление описей

заголовок

5

1.7. Оформление описей

опись

35

1.8. Выделение к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению и составление акта

дело

10

1.9. Составление акта, справки на недостающие дела

акт, справка

40

1.10. Составление акта о завершении работ по упорядочению документов и дел

акт

40

1.11. Составление оглавления  к описи

оглавление

10

1.12. Составление списка сокращенных слов

лист

5

1.13. Составление предисловия к описям дел

лист

194

1.14. Дезинфекция документов методом влажной обработки с полистной очисткой  (без материальных затрат)

дело

15

1.15. Обеспыливание дел

дело

5

1.16. Картонирование дел

(без материальных затрат)

дело

5

1.17 Реставрация документов

дело

15

1.18. Шифровка дел

дело

5

1.19. Написание ярлыка на коробках

коробка

5

2. Проведение занятий по архивному делу и делопроизводству    

2.1. Подготовка и проведение лекции

1 акад. час

300

2.2 Подготовка и проведение семинарских занятий

1 акад. час

450

2.3. Проведение экскурсий по архиву:

 

 

-обзорных

экскурсия

250

- тематических

экскурсия

200

2.4. Практическое и методическое руководство работой студентов

1 чел/час

20

3. Предоставление информации по запросам социально-правового и тематического характера физических и юридических лиц

3.1. Регистрация запросов

запрос

10

3.2. Исполнение запросов социально-правового характера о заработной плате и о подтверждении трудового стажа за просмотр дел в среднем за год, при подтверждении фактов:

 

 

-     просмотр дел за 1 год

сведения за 1 год

30

-     составление текста, набор текста на компьютере, считка

1 справка

28

3.3. Исполнение запросов физических лиц:

 

 

- о выделении земельного участка под строительство частного жилого дома

- о выделении квартир

- подтверждение имущественных прав для населения

 

архивная справка, копия, выписка по одному факту

300

- о государственных наградах, кроме медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»;

архивная справка, копия, выписка по одному факту

100

- о лицах, пострадавших от массовых репрессий, о реабилитации, об  эвакуации;

архивная справка, копия, выписка по одному факту

150

- о подтверждении фактов проживания на территории республики 

 

архивная справка, копия, выписка по одному факту

150

-остальных отдельных фактов, в том числе переименование городов, сел, улиц организаций, учреждений и т.д.

-о подтверждении фактов  личного характера

архивная справка, копия, выписка по одному факту

 150

- переименование г. Фрунзе на г. Бишкек

 

архивная справка, копия, выписка по одному факту

20

3.4. Исполнение запросов об имущественных правах для юридических компаний, адвокатских контор, адвокатов

архивная справка, копия, выписка по одному факту

400

3.5. Исполнение запросов тематического характера:

- об имущественной собственности и о земельных наделах хозяйствующих субъектов (юридических лиц)

архивная справка, копия, выписка по одному факту

 

400

3.6. Исполнение других запросов тематического характера:

 

 

- выявление и отбор документов по каталогу

карточка

5

- выявление и отбор документов по описям

заголовок

6

- выявление и отбор документов по делам:

 

 

- выявление и отбор документов по перечням

заголовок

10

- машинописный текст

единица хранения

10

-  рукописный разборчивый текст

единица хранения

10

- трудночитаемый , угасающий текст

единица хранения

20

- составление и отпечатка тематических   перечней

лист

200

- составление и отпечатка  текста ответа на тематический  запрос

лист

300

3.7. Копирование документов:

 

 

-  ксерокопирование

лист

3

-  фотографирование без вспышки

лист

6

-  сканирование

лист

9

3.8. Срочное исполнение запросов социально-правового характера,  запросов физических лиц и запросов о нотариальных действиях для юридических компаний, адвокатских контор, адвокатов при возможности:

 

 

nbsp;nbsp;th colspan=/p/tdcenter2 style= /ptr /td

- в течение 3 рабочих дней

архивная справка, копия, выписка

Стоимость увеличивается на 100%

- в течение 10 рабочих дней

архивная справка, копия, выписка

Стоимость увеличивается

на 50%

3.9. Срочное исполнение тематического запроса  до 15 дней

архивная справка, копия, выписка

Стоимость увеличивается  на 100 %

3.10. Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен утраченной или испорченной, а также в других случаях -  в течение 1 года

дубликат документа

50

 

3.11. Изготовление дополнительных экземпляров архивной справки по просьбе заявителя

1 экземпляр

50

3.12. Составление отрицательного ответа на запрос с рекомендациями

 

 

 

- без просмотра дел

архивная справка

20

- с просмотром дел

архивная справка

100

3.13 Предоплата от составляемой суммы за исполнение социально-правовых и тематических справок

архивная справка

30

4. Выдача документов во временное пользование из архивного фонда

вне территории архивного учреждения

4.1. Подготовка копий документов

 для выставок:

 

Стоимость

(в сомах)

- до 25 документов

копия документа

518

- до 50 документов

копия документа

864

- до 100 документов

копия документа

1728

4.2. Выдача документов, дел и литературы во временное пользование юридическим и физическим лицам кроме фондообразователей:

 

 

-на 1 раб. день

единица хранения

40

5. Подготовка отраслевых и индивидуальных номенклатур дел

для учреждений,  организаций, предприятий

 5.1. Составление номенклатуры дел

статья

20

5.2. Составление положений

 

 

- о ведомственных архивах

положение

231

- ЭК (ЦЭК) учреждений

положение

231

5.3. Разработка ведомственных перечней   с указанием сроков хранения:

 

 

- до 500 статей

перечень

5760

-свыше 500 статей

перечень

11520

- свыше 1000 статей

перечень

23040

5.4. Выдача заключения госархива

о документах  реорганизуемой, ликвидируемой организации:

заключение

300

6. Хранение документов по инициативе заявителя

6.1. По личному составу (ежегодно)

единица хранения

20

6.2. Личных дел (ежегодно)

единица хранения

10

6.3. Депозитарное хранение

единица хранения

по договору

7. Использование архивных документов иностранными гражданами и по их запросам

7.1. Исполнение запросов социально-правового характера по документам 1 государственного архива

 

Стоимость

(в сомах)

7.1.1. о заработной плате,

о рабочем времени (в т.ч. количество отработанных дней, дней отпуска и болезни и т.д.):

 

 

-за 5 лет;

запрос

1930

- свыше 5 лет за каждый год

запрос

187

7.1.2. о подтверждении трудового стажа, учебы

запрос

1930

7.1.3. о подтверждении отдельных фактов

запрос

1930

7.1.4. Отрицательный ответ

ответ

245

7.2. Исполнение запросов  социально-правового характера по документам 1 ведомственного архива     (для МИДа):

 

 

7.2.1. о заработной плате,

о рабочем времени (в т.ч. количество отработанных дней, дней отпуска и болезни и т.д.):

 

 

-за 5 лет;

запрос

1536

-свыше 5 лет за каждый год

 

187

7.2.2. о подтверждении трудового стажа, учебы

запрос

1536

7.3. о подтверждении отдельных фактов

запрос

1536

7.4. Отрицательный ответ

ответ

245

7.5. Исполнение запросов тематического характера:

 

 

- выявление и отбор документов по каталогу

карточка

10

  - выявление и отбор документов по описям

заголовок

12

- выявление и отбор документов по делам

 

 

машинописный текст

документ

20

рукописный разборчивый текст

документ

26

трудночитаемый , угасающий текст

документ

40

- подготовка тематических перечней

м. лист

400

- составление текста тематического запроса, отпечатка и считка

м.лист

400

7.6. Срочное исполнение тематического запроса до 15 дней

архивная справка

Стоимость увеличивается до 100%

7.7. Выдача в читальный зал:

 

 

 

- оформление бланка заказа на выдачу дел,

бланк

5

- выдача описей, перечней, путеводителей  и др.

единица

10

- выдача дел, подшивок газет

единица хранения

20

7.8. Копирование документов:

 

 

- ксерокопирование

лист

50

- фотографирование без вспышки

фото

100

- сканирование

лист, фото

150

         

II -ЧАСТЬ. РАБОТА  С АУДИОВИЗУАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

8. Исполнение запросов, проведение экскурсии, работа в читальном зале архива

Наименование услуг

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

 

 

 

8.1. Составление ответа на запрос

 

1 запрос

500

8.2. Проведение экскурсий по архиву:

 

 

- для организаций, учреждений

1 экскурсия

1000

- работа в читальном зале архива для иностранных граждан (за 1 день)

1 день

200

 

 

9. Изготовление копий и выдача во временное пользование фотодокументов

 

 

Наименование услуг

 

Единица измерения

Стоимость

 (в сомах)

до 1946г.

с1946г.

1

2

3

4

9.1. Изготовление цифровых фотокопий на СД/DVD заказчика (без реставрации):

 

 

 

- формат записи JPG

 

 

 

300 dpi

1 ед. хр.

100

70

600 dpi

1 ед. хр.

180

100

- формат записи TIF

 

 

300 dpi

1 ед. хр.

160

130

600 dpi

1 ед. хр.

240

160

9.2. Выдача во временное пользование фотодокументов сторонним организациям для копирования на 1 сутки

1 ед. хр.

500

300

 

 


10. Предоставление кинодокументов для работы в просмотровом зале

и выдача их во временное пользование

 

№п/п

Наименование услуг

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

4

10.1.

Просмотр кинодокументов на звукомонтажном столе

1 ед.хр.

200

10.2.

Просмотр кинодокументов в кинозале архива

 

1 ед.хр.

400

10.3.

 

Выдача во временное пользование кинодокументов до 3-х суток

 

 

 

- позитив

1 ед.хр.

500

 

- негатив

1 ед.хр.

1000

 

-фоно

1 ед.хр

700

10.4.

Копирование кинодокумента с экрана

1 ед.хр.

500

 

 

Примечание: Восстановление кинодокументов, поврежденных заказчиком, производится за его счет по цене 200 сом за 1 погонный метр.

 

 

 

 

 1. Предоставление видеодокументов на DVD дисках для просмотра

в архиве,   изготовление их копий и перевод видеозаписей

на другой вид носителя (оцифровка)

№п/п

Наименование услуг

 

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

4

11.1.

Просмотр видеодокументов в архиве

1 ед.уч.

120

11.2.

Изготовление копий видео документов на диске заказчика: (без реставрации)

сек.

0,5

11.3.

Перевод видеозаписи на другой вид носителя на диск заказчика (оцифровка)

- оцифровка  VHS

 

 

 

мин.

 

 

 

20

 


 1. Предоставление фонодокументов для прослушивания архиве,

изготовление их копий и перевод звукозаписи

на другой вид носителя (оцифровка)

№№

п/п

Наименование услуг

 

Единица измерения

Стоимость

(в сомах)

1

2

3

4

12.1.

Прослушивание фонодокументов

в архиве

1 ед. уч.

120

12.2.

Изготовление копий фонодокументов на диске заказчика: (без реставрации)

 

 

 

- с грампластинки

cек.

5

 

- с магнитной фонограммы, аудиокассеты

cек.

3

 

- с CD/DVD

cек.

3

12.3.

Перевод звукозаписи на другой вид носителя (оцифровка) на диск заказчика:

 

 

 

- оцифровка аудиокассет, микрокассет для диктофона

мин.

20

 

- оцифровка магнитной ленты, грампластинок

мин.

20

13. За срочное исполнение тематических запросов и изготовление копий аудиовизуальных документов при возможности:

 •  в течение  3 рабочих дней стоимость увеличивается на 100%
 • в течение 10 календарных дней стоимость увеличивается на 50%

 

14. При исполнении тематических запросов и изготовление копий аудиовизуальных документов в коммерческих целях, для иностранных организаций и граждан стоимость увеличивается трехкратном размере

 

 

 

 

Директор Архивного агентства

при Государственной регистрационной

службе при ПравительствеКыргызской Республики                                                                   О.  Ахмедов

 

/tdслужбе при Правительстве

/p

Авторизация