О проведении экскурсии для студентов Международного университета «Ала-Тоо»

11 октября  2019 года для 22 студентов кафедры социальных наук Международного университета «Ала-Тоо» была проведена ознакомительная экскурсия в архив. 

Сотрудники Центрального государственного архива Кыргызской Республики рассказали об архивном учреждении, его предназначении, составе и объеме хранящихся  в нем документов.

 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине  семинар өткөрүлдү

2019-жылдын 4-октябрында Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 27 кызматкерине Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин кызматкерлери тарабынан «Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманы» өздөштүрүү жөнүндө  семинар өткөрүлдү.

Семинарда “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама жөнүндө” токтомуна токтолуп, “Документтердин реквизиттери”, “Иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн түзүү (каттоо, документтердин аткарылышын көзөмөлдөө, көктөмөлөрдун номенклатурасын жана  көктөмөлөрдү түзүү)” жана «Архивдик документтердин сакталышын камсыздоо жана архивге тапшырууга даярдоо.