Каттар, каттар...

Каттар, каттар...

Токтолбой эле бара жатамын
Барса келбес сапарга
Бара жатат окшоймун?
Алышкандын бир тобун
Ала жатат окшоймун       
Ажалым болсо өлөмүн
Азабым болсо көрөмүн
Ай тоголуп, күн күлсө
Айланып кайра келемин
Калинин шаары 14.04 1942.

Ушундай мааниде жазылган жүздөгөн каттардын ээлеринин көбү Улуу Ата Мекендик согушта баатырларча курман болгондор.    

 

 

Великая Отечественная война и историческая память

 22 июня в рамках ХХIХ Моисеевских чтений – международной научно-практической конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память» Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина совместно с Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Кыргызской Республики и ветеранской организацией Пограничной службы Кыргызской Республики организует работу секции «Киргизская ССР в Великой Отечественной войне: неизвестные страницы сражения с фашизмом».

Начало работы секции в 13.00. Мероприятие состоится в онлайн-формате на площадке КРСУ.

 

Целью конференции является определение важных событий Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, наиболее подверженных критике и фальсификации западными научными школами и политиками, а также формулирование научно обоснованных аргументов-ответов, для формирования у молодежи исторической памяти, противодействия попыткам переписать историю и итоги сражения с фашизмом.

 

 

«Маданият бутагы-театр»

Куурчак театры

Кыргыз эли байыртадан искусствого жакын болгондуктан, улам бир чыгармадан экинчи чыгарманы тандап ар бир адамдын жүрөгүнөн орун алып театр менен жашап келишет. Театр-бул адамзаттын искусствого болгон кызыгуусу деп айтар элем.

Театр! Ушул сөздү айтуунун өзү эле кандай кымбат. Театр бири-бирин кайталабаган таланттуулардын өлкөсү. Артист, режиссер, сүрөтчү, гример жада калса кийим кийинүүсүнөн бери адам көңүлүн өстүрүп, ак менен караны таануучу айкөлдүккө, гумандуулукка, боорукерликке ал тургай турмушту түбөлүккө сүйүүгө үйрөткөн искусство. Ошол себептен театрдын артыкчылыгы жандуу исскуство деп аталат.

 

 

«Балет ханышасы Бүбүсара»

Кыргыз элинин мандайына бүткөн тубаса талант, бий периштеси,сейрек учуроочу талант, кыргыз совет хореография искусствосунун алтын барактарына түбөлүк жазылып кала турган Бүбүсара Бейшеналиева 1926-жылы 17-майда Аламүдүн районундагы Таш-Дөбө айылында, дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Бийчинин уулунун айтымында, ал 8-апрель күнү төрөлгөн. Бирок балерина туулган күнүн 17-май, уулу Эрмектин туулган күнүнө карата атайын өзгөртүп алган. Бүбүсара он жашка чыккан убагында ал окуган мектепте Ленинграддагы хореографиялык окуу жайга жаш таланттарды издеген адамдар келишет. Алар кичинекей сулуу кызды бир көрүп эле жактырышат. Ата-энеси үчүн көкүрөк күчүгүн алыс жакка жалгыз жөнөтүү оор болсо да, кызынын келечегин ойлоп макулдугун беришет. Ошентип Бүбүсара 1936-жылы Ленинграддагы Ваганова атындагы хореографиялык окуу жайга өтүп, атактуу бийчи Агрипина Вагановадан таалим ала баштайт. Алгачкы жолу чоң сахнага 1939-жылы Кыргызстандын Москвада өткөн маданият күндөрүндө чыгат. Сахнада тунгуч ирет В. Власов менен В. Ференин «Селкинчек» балетинде Зайнуранын ролун аткаруу аркылуу зор бийчилик жөндөмү ошондой эле профессионалдык даярдыгын көрсөткөн. Б. Бейшеналиеванын күчтүү хореографиялык таланты «Чолпон» ошондой эле «Раймонда» спектаклдеринде ачык-айкын байкалган. Балерина окуу жайды 1941-жылы аяктап, Фрунзе шаарына кайтып келип, опера жана балет театрында алгачкы жолу сахнага чыгат.

 

Жусуп Абдрахмановдун  элине кылган эмгеги

Кыргыз Республикасынын биринчи өкмөт башчысы, чыгаан мамлекеттик саясий ишмер, Жусуп Абдрахмановдун  Совет бийлиги жаӊы орногон кезде Кыргызстандын союздук республика статусун алуусуна, өлкөнүн чегин аныктоосуна жасаган эмгеги эч качан унутулбайт

            1924-жылга чейин Жети- Суу аймагында жоопту партиялык-советтик кызматтарда ишин улантат.Ошол жылдары Абдрахманов Кыргызстандын азыркы чектерин аныктап, ал гана эмес өлкө аянтын да кеӊейтүүнү максат кылган

Жусуп Абдрахмановдун санаалаштары менген бирге жасаган аракетинин акыбети кайтып, өлкөбүз адегенде автономиялуу облус, андан кийин  автономиялуу республика болуп, өз эгемендигин алгыча СССР дин курамында союздук  республика болуп турду.

 

 

 

 

Нарын облустук мамлекеттик архивинде семинар өткөрүлдү

Кыргыз Республикасынын «Архив кызматынын 95 жылдык мааракесине» карата Ак-Талаа райондук мамлекеттик архивинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 токтомунун (6-бөлүмүнүн 40-41-пунктарынын) негизинде Архив агенттигинин 2015-жылдын 23-декабырандагы № 130 од  буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик архив мекемелеринде социалдык-укук мүнөздөгү суроо-талаптарды аткарууда нускаманын аткарылышын жакшыртуу боюнча семинар уюштурулду

 

 

 

 

«Архивы - главные хранители документальной истории государства и народа»

19 мая 2021 года директор ЦГА ОПД КР - З. Джумагулова приняла онлайн участие в VI  Межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции «Партийные архивы проблемы и перспективы развития», при участии Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа

 

 

 

 

 

“Кутман курагыңыз кут болсун”

 

Филология илимдеринин доктору, К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл облустук мамлекеттик университетинин профессору Жүзөкан Осмонованын 90 жылдыгына карата юбилейлик онлайн конференциясы болуп өттү. Бул онлайн конференция К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл облустук мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы, тарых, педагогика жана искусство факултетинин кыргыз тили кафедрасы тарабынан уюштурулду.

 

 

 

 

Жабыр тарткан жарандарга маалыматтарды акысыз берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 4-майында  № 113 Жарлыгын аткаруу максатында, Баткен облустук мамлекеттик архивдери тарабынан акы алып мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө, Баткен облусунда жабыр тарткан жарандарга социалдык төлөмдөрдү (пенсияларды, жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды)дайындоо үчүн суроо-талаптаракысыз жүргүзүлөт.

 

Выставка и круглый стол к 120-летию Жусупа Абдрахманова