“Ар бир элдин тили – адамзаттын жалпы рухий кенчи”  

Ч.Айтматов.

 Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинде 21-февраль Эл аралык эне тил күнүнө карата Кыргыз малекеттик И.Арабаев атындагы университетинин тарых жана социалдык-укук билим берүү факультетинин 3 курсунун студенттерине лекция окулуп жана экскурция өткөрүлдү. Лекциядан студенттер кыргыз тилинин тарыхы жана өнүгүшү боюнча маалымат алышты. Ошондой эле Борбордук мамлекеттик архивинде сакталган жеке фонддордогу архивдик документтерден: - Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясынын академиги, профессор, тилчи Х.Карасаевдин кыргыз тилинин өнүгүшүнө кошкон салымы жөнүндө угушуп кол жазмаларынан окуп көрүштү, ошондой эле илимпоз, котормочу, Манас таанучу, тилчи Зияш Бектеновдун “Эне тилден гүл десте”, “Кичинекей бөбөктөргө эне тилин үйрөтөлү” деген эмгектери менен жана Кыргыз Эл жазуучусу, академик, Социалистик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын Баатыры Ч.Айтматовдун англис, француз, орус тилдеринде чыккан эмгектери менен кеңири таанышышты.

 

Сотрудниками Центрального государственного архива Кыргызской Республики проведен ряд семинаров по разъяснению  порядка  наложения взысканий за нарушение правил  учета  и хранения документов

Сотрудниками Центрального государственного архива Кыргызской Республики проведен ряд семинаров по разъяснению  порядка  наложения взысканий за нарушение правил  учета  и хранения документов Национального архивного  фонда  Кыргызской Республики, предусмотренного Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях, ввденного в действие с 1 января 2019 года.

 

Ч. Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналган көргөзмө

2018-жылдын 12-декабрында Каракол шардык аянтта Улуу жазуучу Ч. Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналган Ысык-Көл облустук мамлекеттик архиви тарабынан уюштурулган көргөзмө  болуп өттү. Көргөзмөгө ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын орун басары Э.В. Усенова жана Каракол шаарынын мэри А.Каниметов ж.б. катышты.

 

  К 125 – летию со дня рождения скульптора, народного художника Киргизской ССР О.М. Мануиловой.