Кыргыз Республикасынын
Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу
АРХИВ КЫЗМАТЫ

фото личное1963-жылдын 30-октябрында Ысык-Ата районундагы Кочкорбай айлында туулган.

1983-жылы - А. Токтоналиев атындагы Фрунзе финансы-экономикалык техникуму, адистиги бухгалтер.

2010-жылы И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, квалификациясы тарых мугалими.

Кыргыз Республикасынын архив ишинин отличниги.